Berichten geschreven door Pieter A. Siebesma

Weblogberichten

 1. SchuldBelijden.png

  Houdt God ons verantwoordelijk voor de misstappen van onze voorouders tijdens de Holocaust?

  Pieter A. Siebesma - 24 mei 2021

  Het doen van een schuldbelijdenis lijkt op het eerste gezicht heel sympathiek. Toch zijn er vragen bij te stellen. In dit artikel wil ik eerst twee punten noemen die in deze discussie volgens mij nog niet (voldoende) zijn belicht. Daarna wil ik nagaan of er een Bijbelse basis is voor het belijden van schuld wanneer ons voorgeslacht te kort is geschoten. 
  De onderliggende vraag is of God ons verantwoordelijk houdt voor de zonden van ons voorgeslacht.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Volk-duisternis.png

  Het volk dat in duisternis wandelt

  Pieter A. Siebesma - 20 mei 2021

  In Jesaja 9 lezen we over het Joodse volk dat in duisternis wandelt. Maar in welke duisternis bevinden zij zich en is het voor altijd?  

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Hoe-Joods-Hebreeenbrief.png

  Hoe Joods is de Hebreeënbrief?

  Pieter A. Siebesma - 11 januari 2021

  Het Nieuwe Testament bevat geschriften en brieven die zijn geschreven door Joden. We realiseren ons dat niet altijd, omdat de taal van het Nieuwe Testament Grieks is en de auteurs met hun Griekse namen worden genoemd. Immers niet Hebreeuws of Aramees, maar Grieks was de taal die de meeste Joden in de eerste eeuw spraken. Het Nieuwe Testament is dan ook geschreven in een speciaal soort Grieks (koine Grieks) dat je ook Joods Grieks zou kunnen noemen. Oudtestamentische passages worden vaak geciteerd vanuit de Septuaginta vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament die in de eeuwen voor de jaartelling in Alexandrië is ontstaan.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

  Messiasverwachting

  Pieter A. Siebesma - 16 december 2020

  Zowel orthodoxe Joden als orthodoxe christenen zien uit naar de komst van de Messias. Terwijl wij geloven dat de Heere Jezus voor de tweede keer zal komen, verwachten Joden dat hij nog moet komen. Maar dat is zeker niet het enige verschil. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Cursus-Hebreeuws.png

  De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

  Pieter A. Siebesma - 16 december 2020

  Over de naam van God in het Oude Testament zijn vele dikke boeken en ontelbare artikelen geschreven. Waarom is hierover zoveel geschreven? Hieronder geef ik een beknopte samenvatting van al deze discussies. Ik heb voor de duidelijkheid deze studie in drie punten opgebouwd.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 1

  Pieter A. Siebesma - 4 november 2020

  Orthodoxie en Orthopraxie
  Vraag aan een willekeurige christen wat het verschil is tussen orthodoxe Joden en orthodoxe christenen en zijn eerste reactie zal zijn: Jezus. Dit is natuurlijk juist, maar het is niet het enige verschil. Joden zijn geen ‘minus- Jezus-christenen’. In een aantal artikelen wil ik stilstaan bij essentiële verschillen tussen Joden en christenen, beginnend met het verschil tussen orthopraxie en orthodoxie.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-moeten-wij-ons-aan-de-wet-van-Mozes-houden?.jpg

  Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

  Pieter A. Siebesma - 3 november 2020

  “Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen” (Hand. 15:21).

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Joodse-identiteit-en-Christelijke-identiteit.jpg

  Joodse identiteit en christelijke identiteit

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  Orthodoxe Joden moeten niets hebben van Joden die christen zijn (geworden). Illustratief is het volksgeloof dat vroeger onder Oost-Europese Joden voorkwam. Namelijk dat er een speciale plek is in de hel voor Joodse ouders waarvan een of meerdere kinderen zich hadden laten dopen. Het was (en is) soms gemakkelijker voor hen om te accepteren dat hun kinderen atheïst worden dan christen.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Joodse-christenen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog.png

  Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (dl. 2)

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  In de vorige studie werd ingegaan op het lot van de Joodse christenen in Europa tijdens de Holocaust. Ten tijde van de Middeleeuwen konden Joden vervolgingen en pogroms ontlopen, wanneer zij zich (al dan niet daartoe gedwongen) lieten dopen en christen werden. Maar onder Hitler was dat niet meer mogelijk.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Joodse-christenen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog.png

  Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (dl. 1)

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  Opvallend is dat onder de duizenden publicaties over de Holocaust relatief weinig is te vinden over de lotgevallen van de groep Joodse christenen in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog...

  Lees meer

Sluiten