Berichten geschreven door Pieter A. Siebesma

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Joodse-identiteit-en-Christelijke-identiteit.jpg

  Joodse identiteit en christelijke identiteit

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  Orthodoxe Joden moeten niets hebben van Joden die christen zijn (geworden). Illustratief is het volksgeloof dat vroeger onder Oost-Europese Joden voorkwam. Namelijk dat er een speciale plek is in de hel voor Joodse ouders waarvan een of meerdere kinderen zich hadden laten dopen. Het was (en is) soms gemakkelijker voor hen om te accepteren dat hun kinderen atheïst worden dan christen.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Joodse-christenen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog.png

  Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (dl. 2)

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  In de vorige studie werd ingegaan op het lot van de Joodse christenen in Europa tijdens de Holocaust. Ten tijde van de Middeleeuwen konden Joden vervolgingen en pogroms ontlopen, wanneer zij zich (al dan niet daartoe gedwongen) lieten dopen en christen werden. Maar onder Hitler was dat niet meer mogelijk.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Joodse-christenen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog.png

  Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (dl. 1)

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  Opvallend is dat onder de duizenden publicaties over de Holocaust relatief weinig is te vinden over de lotgevallen van de groep Joodse christenen in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog...

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Joodse-christenen-in-het-verzet.png

  Joodse christenen in het verzet

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben Joden in Nederland een actieve rol in het verzet gespeeld. Dat daarbij ook Joodse christenen betrokken waren, is helaas nauwelijks bekend.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Jona-in-Joodse-en-Christelijke-Bijbeluitleg.jpg

  Jona in de Joodse Bijbeluitleg

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  “Jona beschermde de eer van het kind (dit is: Israël) meer dan de eer van de Vader (dit is God) en riskeerde zijn eigen leven om dat van Israël te redden” (Mechilta).

  De geschiedenis van Jona is een populair verhaal om op zondagsscholen en kinderclubs te vertellen. De profeet krijgt de opdracht om aan Israëls aartsvijand, Assyrië, Gods oordeel aan te kondigen. Jona wil niet en vlucht op een schip naar Tarsis in het uiterste westen. Maar aan God kan hij niet ontsnappen.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Klaagmuur.png

  Hoe heilig is de Klaagmuur?

  Pieter A. Siebesma - 28 oktober 2020

  Een van de meest populaire bezienswaardigheden in Jeruzalem is wel de Klaagmuur. In Israël wordt deze plek ‘Hakotel hama’arawi’, de Westelijke Muur, genoemd. Vandaag functioneert het plein ervoor als een openluchtsynagoge. Maar hoelang bestaat de gewoonte al om hier te bidden en waarom is deze plek zo heilig?

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Hebreeuws-en-Grieks-denken.png

  Hebreeuws en Grieks denken

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Er wordt wel eens opgemerkt dat we als gelovigen niet meer Grieks maar Hebreeuws moeten gaan denken. Een dergelijke aansporing is echter gemakkelijker gezegd dan opgevolgd. In deze studie gaan we in op de achtergronden van de Joodse en Griekse (denk)wereld.

  Lees meer

 8. Kleine profeten.png

  Hebreeuws - een heilige taal!?

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Waarom zou God juist deze taal hebben gebruikt om daarin Zijn Woord aan het volk van Israël te geven? Zegt dat ook niet iets over de taal zelf?

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In het eerste artikel van deze serie zijn we ingegaan op een essentieel verschil tussen het Jodendom en het christendom: orthopraxie (de juiste praktijk of het juiste handelen) en orthodoxie (de juiste leer). Christenen maken zich veelal druk over de vraag of iemand wel of niet de juiste leer aanhangt. Voor Joden is dit aspect veel minder belangrijk. Of iemand een vrome Jood is wordt niet zozeer bepaald door wat hij gelooft. Het gaat erom of men zich houdt aan de voorschriften van de Thora en de mondelinge wet en daarnaar leeft.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Gebed-en-Hebreeuwse Christenen.jpg

  Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In de tijd van de apostelen en in de tweede eeuw zijn er veel Joden zowel in het land Israël als daarbuiten tot het geloof in de Messias gekomen. Vanaf de derde eeuw, als de overgrote meerderheid van de christelijke gemeenten uit niet-Joden bestaat en het christendom vanaf Constantijn de Grote de staatsgodsdienst in Europa wordt, verandert dat. Tot aan de negentiende eeuw zijn het vooral individuele Joden die in de Heere Jezus als Messias geloven. Het antisemitisme en de daarmee gepaard gaande discriminatie en achterstelling van Joden maken het christelijk geloof niet aantrekkelijk.

  Lees meer

Sluiten