Berichten geschreven door Ton Stier

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png

  Mozes, type van Christus (serie)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Bijbelstudies over Mozes als type van Christus.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  Israël, Gods wonder en Gods teken (2 studies)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Bijbelstudies over Israël als Gos wonder en teken.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Audio.png

  De Evangeliën in hun Joods Messiaanse context (2 studies)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Bijbelstudies over de Evangeliën in hun Joods Messiaanse context.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Audio.png

  70 jaarweken (2 studies)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Twee studies over de 70 jaarweken

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Audio.png

  Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een overdenking in de adventstijd over 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus Christus.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Audio.png

  Psalm 55

  Ton Stier - 26 november 2020

  David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israël is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Audio.png

  Poeriem

  Ton Stier - 26 november 2020

  Naast een vervolgde kerk is er ook de vervolgde synagoge. De Joodse gemeenschap wordt voortduren bedreigd.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Audio.png

  Loofhuttenfeest, louter vreugde

  Ton Stier - 26 november 2020

  Het Loofhuttenfeest is één van de feesten van de Heere. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. 

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Audio.png

  Jozua... door het geloof

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een studie van Jozua 2:1-24.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Audio.png

  Israël, je kunt er niet omheen

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een overdenking naar aanleiding van Deuteronomium 7:6-10 en Romeinen 11:1-6.

  Lees meer

Sluiten