Berichten geschreven door Ton Stier

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png

  De Bewaarder van Israël (Psalm 121)

  Ton Stier - 11 november 2020

  Een studie over Psalm 121, een van de vijftien liederen die de Israëlieten zongen als zij opgingen naar Jeruzalem. 

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  4 getuigenissen van onze Heere Jezus Christus

  Ton Stier - 11 november 2020

  Een studie over het viervoudig getuigenis van de Heere Jezus zoals de vier evangelisten dat onder inspiratie van de Heilige Geest hebben opgetekend.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Wormpje-Jacob.jpeg

  Wormpje Jakobs bevorderd tot heerlijkheid

  Ton Stier - 9 november 2020

  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!” (Jes. 41:14).
  In Jesaja 41 spreekt de Heere Zijn volk aan met ‘wormpje Jakobs’ en ‘volkje Israëls’. Is dat kleinerend bedoeld, of gaat er een diepere betekenis achter schuil?

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Waarom-offerdienst-in-de-nieuwe-tempel.png

  Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

  Ton Stier - 5 november 2020

  In Ezechiël 40 t/m 46 staat heel uitgebreid een tempel beschreven, met precieze afmetingen, etc.. Opmerkelijk daaraan is dat het lijkt dat deze tempel nog niet gebouwd is en dat de Heere zegt dat Hij daar onder de Israëlieten zal wonen tot in eeuwigheid (43:7). Ik worstel ermee dat in deze toekomstige tempel nog allerlei offers worden gebracht terwijl Jezus toch het Ene Volmaakte Offer is?

  Lees meer

 5. Bibjelstudies-verkenningen-in-openbaring.tif

  Verkenningen in Openbaring (drie studies)

  Ton Stier - 5 november 2020

  In deze studies willen we enkele hoofdlijnen van het boek Openbaring in beeld te brengen. Een poging daartoe stuit al snel op verschillende verklaringen die er ten aanzien van dit belangwekkende Bijbelboek bestaan.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-en-het-gebed-om-regen.png

  Toe Bisjwat en gebed om regen

  Ton Stier - 5 november 2020

  Deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-de-les-van-de-bomen.png

  Toe Bisjwat, de les van de bomen

  Ton Stier - 5 november 2020

  Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen, wordt deze maand weer overal in Israël gevierd. De openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven. De natuur ontwaakt, de lente is begonnen.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Sjavoeot-in-verleden-heden-en-toekomst.png

  Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

  Ton Stier - 5 november 2020

  Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan, wat overeenkomt met woensdagavond 15 mei. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Priester-Koning.jpg

  Priesterkoning (Psalm 110)

  Ton Stier - 5 november 2020

  Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament en behoort tot de groep van Messiaanse Psalmen. De volle vervulling van deze ruim 3000 jaar oude Psalm zal pas plaatsvinden na Christus’ wederkomst als Hij vanuit Jeruzalem over de aarde zal regeren.

  Lees meer

 10. De Tenach.png

  Openbaring en de dag des Heeren

  Ton Stier - 3 november 2020

  Er bestaat veel verwarring over het begrip ‘dag des Heeren’, de dag waarop Johannes zich in de geest bevond (Opb. 1:10). Sommigen menen dat het hier gaat om de zondag, de eerste dag van de week, oftewel Christus’ opstandingdag.

  Lees meer

Sluiten