Berichten geschreven door Ton Stier

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Hiskia.jpg

  Hizkia en zijn unieke koningschap

  Ton Stier - 28 oktober 2020

  Tussen de profetieën van Jesaja 35 over de woestijn die zal bloeien met als hoogtepunt de openbaring van de heerlijkheid van de HEERE en Jesaja 40 met de bekende openingswoorden ‘Troost, troost Mijn volk’, staat de geschiedenis opgetekend van de biddende, moedige, maar bovenal Godvrezende koning Hizkia. Een prachtige geschiedenis, met rijke geestelijke lessen, die – aansluitend op Jesaja’s profetieën - schitterende profetische vergezichten bevat. We zullen in deze studie eerst ingaan op de ontwikkelingen voorafgaand aan Hizkia’s koningschap en zien we hoe de Heere achter de schermen de regie in handen houdt, daarbij veel verklaringen voor Zijn bestuurlijk handelen geeft en als hoogtepunt de maagdelijke geboorte van de Messias aankondigt. Vervolgens gaan we in op de geestelijke opwekking die onder Hizkia’s regering plaatsvond. Ten slotte behandelen Hizkia’s drie zware geloofsbeproevingen.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Gods-Verklarende-Boodschap.png

  Het Nieuwe Testament: Gods verklarende boodschap

  Ton Stier - 28 oktober 2020

  Al sjouwend met zware dozen Bijbels, hebben we wel eens schertsend tegen elkaar gezegd: ‘Kunnen we niet beter traktaten gaan verspreiden?’ Zonder enige twijfel gebruikt God goede Bijbelse traktaten om mensen tot kennis van Christus’ verlossingswerk te brengen. Toch geloven we dat, vooral als het gaat om het Joodse volk, niets uitgaat boven de aanbieding van Gods Woord. Maar waarom eigenlijk?

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Gods-Heilige-Tempel.png

  Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Heiligheid is een van de sleutelwoorden in de beschrijving van de tempel in het Vrederijk, die door inwoning van de Messias een centrale plaats zal innemen. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.

  Lees meer

 4. Namen Tenach.png

  Genesis en Openbaring

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Als eerste Bijbelboek is Genesis het boek van het begin en is in de Hebreeuwse te vinden onder de naam Beresjit (letterlijk: in begin). In Genesis vinden we dan ook veel beginselen van de grote waarheden van Gods Woord. Waarheden in kiemvorm beschreven, worden in de rest van de Bijbel verder uitgewerkt.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Geboorteaankondigingen.png

  Geboorteaankondigingen en de komende wereld

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Jammer dat bij overdenkingen van de geboorteaankondigingen van de Heere Jezus en Zijn wegbereider Johannes de Doper vaak voorbij wordt gegaan aan de primaire context: Gods plan met Israël. Terwijl de geboorteaankondigingen in Mattheüs en Lukas toch naadloos aansluiten bij wat de oudtestamentische profeten hebben voorzegd over de twee komsten van de Messias en over de komende wereld.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Gans-Israel-behouden.png

  Gans Israël behouden

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Helaas bestaat er een toenemende verwarring over de vraag of het Joodse volk eigenlijk wel het Evangelie nodig heeft. Er staat toch ergens (!) dat ‘gans Israël’ behouden zal worden? Waarom zouden we hen Gods Woord aanbieden, als de Heere toch straks met Zijn volk tot Zijn doel komt?

  Lees meer

 7. Een domme vraag.png

  Een domme vraag vlak voor Christus’ hemelvaart?

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Vlak voor Zijn hemelvaart stellen de discipelen de Heere Jezus een belangrijke vraag: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6).

  Lees meer

 8. De olijfboomtheologie.png

  Doorgeschoten olijfboomtheologie

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Liefde en belangstelling voor Israël zouden eigenlijk voor elke christen vanzelfsprekendheden moeten zijn. En toch is het goed om onszelf af te vragen, waarin die liefde en belangstelling hun oorsprong vinden.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Die-in-de-hemel-woont.png

  Die in de hemel woont, zal lachen

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Op 10 maart is het weer Poerim. Het feest dat in Israël uitbundig wordt gevierd en beetje lijkt op carnaval. De focus ligt vooral op de spot met Haman, de Jodenhater in het kwadraat.
  Tijdens het voorlezen van het boek Esther in de synagoge hebben de kinderen een ratel in de hand. Zodra ze de naam Haman horen (53 keer), laten ze deze driftig ronddraaien en stampen ze zo hard mogelijk op de grond.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-tijd-van-het-einde.jpg

  De tijd van het einde

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Leven we al in de eindtijd of leven we in de opmaat naar de eindtijd? Een niet onbelangrijk verschil, waar alleen Gods Woord duidelijkheid over kan verschaffen.

  Lees meer

Sluiten