Berichten over Bijbelse personen

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png

  Mozes, type van Christus (serie)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Bijbelstudies over Mozes als type van Christus.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  Jozua... door het geloof

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een studie van Jozua 2:1-24.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Wie-is-door-Noach-vervloekt.png

  Wie is door Noach vervloekt?

  Piet van der Lugt - 9 november 2020

  Als Noach en de zijnen met alle dieren uit de ark gaan, lijkt er een nieuwe tijd aangebroken. De aarde is gereinigd door Gods oordeel en de mensen hebben waarschijnlijk de ark verlaten met een hart vol goede voornemens. In de laatste twaalf verzen van Genesis 9 lezen we over de stamvaders van de huidige wereldbevolking: Sem, Cham en Jafeth. Daarbij staat meteen vermeld dat Cham de vader is van Kanaän. En dat is niet zonder reden, zo zullen we zien.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Schreef-Mozes-de-Pentateuch.png

  Schreef Mozes de Pentateuch?

  Hans van de Lagemaat - 5 november 2020

  De Bijbel heeft de eeuwen door voortdurend blootgestaan aan scherpe kritiek; bijvoorbeeld de gedachte dat de eerste vijf boeken van de Bijbel niet door Mozes, of zelfs niet in zijn tijd geschreven kunnen zijn.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Op-zoek-naar-de-erfenis-van-David-en-Salomo.png

  Op zoek naar de erfenis van David en Salomo

  Ruben Hadders - 4 november 2020

  Wie kent er niet de verhalen over het koninkrijk van David en Salomo? Een koninkrijk waarin alle twaalf stammen van Israël verenigd waren en dat in de hele wereld bekend was vanwege haar opmerkelijk snel vergaarde rijkdom en macht. Toch twijfelen steeds meer wetenschappers of dit koninkrijk wel echt bestaan heeft.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

  Omwille van David

  Anton van de Haar - 3 november 2020

  “... Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar” (Jesaja 37:35).

  Lees meer

 7. Adam1

  Melchizedek

  Christian Stier - 3 november 2020

  Deze studie gaat over iemand die voor velen een ietwat ‘mysterieus’ persoon is: Melchizedek, de koning-priester van Salem.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Jozef-en-zijn-broeders.png

  Jozef en zijn broeders

  Arno Gaebelein (1861-1945) - 2 november 2020

  Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham; de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Zijn zaad is als het zand aan de oever van de zee (een verwijzing naar zijn vleselijke nakomelingschap), terwijl zijn geestelijke kinderen zo talrijk zijn als de sterren des hemels.
  Toch zijn de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef gewijd.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Izak-en-Ishmael.png

  Izak en Ishmaël

  Ruben Hadders - 29 oktober 2020

  Aan de strijd tussen Joden, Christenen en Arabieren lijkt maar geen einde te komen. Veel mensen, waaronder zelfs journalisten, historici en wetenschappers, begrijpen eigenlijk niets van die strijd. Gaat het om godsdienst? Om grondgebied? Om wat in het verleden is gebeurd? In dit en het volgende katern willen we uitgebreid stilstaan bij de achtergronden van het Midden-Oostenconflict.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-In-het-spoor-van-de-Messias.png

  In het spoor van de Messias

  Dick van Beest - 29 oktober 2020

  Het geslachtsregister van de Heere Jezus uitgewerkt in zeven schema's. De schema's zijn te downloaden als pdf.

  Lees meer

Sluiten