Berichten over Oud Testament

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png

  Jozua... door het geloof

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een studie van Jozua 2:1-24.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  Het Lam (Ex. 12)

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Het Lam werd door de Heere aangewezen als middel om uit Egypte te komen en speelt daarom een cruciale rol.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Audio.png

  Gods liefde voor Israël

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Een bijbelstudie naar aanleiding van Hosea 5:15 - 6:3.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Audio.png

  De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  De Heere geeft Mozes een duidelijke opdracht voor Aäron en zijn zonen. 

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Audio.png

  De Herder van Israël in de Psalmen

  Ton Stier - 12 november 2020

  Sla je de Bijbel in het midden open dan kom je bij de Psalmen. Maar we komen ook uit bij het hart van de Herder van Israël.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Audio.png

  De Bewaarder van Israël (Psalm 121)

  Ton Stier - 11 november 2020

  Een studie over Psalm 121, een van de vijftien liederen die de Israëlieten zongen als zij opgingen naar Jeruzalem. 

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Zie-de-maagd-zal-zwanger-worden.png

  Zie de maagd zal zwanger worden

  Hans van de Lagemaat - 9 november 2020

  Veel gehoorde kritiek van Joodse en niet-Joodse zijde op het Nieuwe Testament is de toepassing van Jesaja 7:14 op Mattheüs 1:23 met betrekking tot het woord ‘maagd’. De traditionele Joodse uitleg weigert in de woorden van Jesaja 7:14 “ziet, een maagd zal zwanger worden”, een voorzegging van de Messias te zien.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Zend-ons-de-Messias.png

  Zend ons de Messias

  Arthur Michelson (1886-1968) - 9 november 2020

  In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van zijn brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’, waarin Michelson diverse Oudtestamentische profetieën omtrent de Heere Jezus behandelt. Profetieën die binnen het rabbijnse judaïsme vaak een heel andere duiding kregen.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Wormpje-Jacob.jpeg

  Wormpje Jakobs bevorderd tot heerlijkheid

  Ton Stier - 9 november 2020

  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!” (Jes. 41:14).
  In Jesaja 41 spreekt de Heere Zijn volk aan met ‘wormpje Jakobs’ en ‘volkje Israëls’. Is dat kleinerend bedoeld, of gaat er een diepere betekenis achter schuil?

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Het-teken-van-Jona.jpg

  Wij zijn Jona

  David van Wijck - 9 november 2020

  Ieder jaar wordt in de synagoge tijdens Jom Kippoer het boek Jona gelezen. Een opmerkelijke traditie, omdat de geschiedenis op het eerste gezicht weinig met de Grote Verzoendag te maken heeft. Jona wordt onder de profeten gerekend, maar met slechts één korte profetie (Jona 4:3) lijkt het eerder een geschiedenisboek. Toch mag het met recht een profetisch boek genoemd worden, want de geschiedenis is zelf namelijk profetisch.

  Lees meer

Sluiten