Berichten over Profetisch Woord

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Ook-Egypternaren-op-het-Loofhuttenfeest.png

  Ook Egyptenaren op het Loofhuttenfeest

  Ton Stier - 3 november 2020

  Elk jaar vanaf 15 Tisjrei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Soekot (Loofhuttenfeest). Een feest dat ook straks in het Messiaanse rijk uitbundig gevierd zal worden. Onder de volken die dan naar Jeruzalem optrekken, zullen Egyptenaren niet ontbreken. Als ze tenminste verstandig zijn!

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

  Omwille van David

  Anton van de Haar - 3 november 2020

  “... Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar” (Jesaja 37:35).

  Lees meer

 3. Bijbelstudies-nog-een-hele-korte-tijd.jpeg

  Nog een heel korte tijd!

  Ton Stier - 3 november 2020

  Wellicht kennen we de woorden uit de Hebreeënbrief waarmee de apostel zijn lezers waarschuwt en bemoedigt: “Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven” (Hebr. 10:37). Maar welke betekenis hebben deze woorden als we bedenken dat we inmiddels zo’n tweeduizend jaar verder zijn?

  Lees meer

 4. Bijbelsstudies-namen-van-de-heere-in-openbaring.jpeg

  Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring

  Redactie - 3 november 2020

  “Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie”, aldus de engel die Johannes ervan weerhoudt iemand anders dan God te aanbidden (19:10). Want terwijl de valse profeet de mensheid opwekt om het beest uit de zee en daarmee satan zelf een goddelijke status toe te kennen (19:20), maakt de ware profetie de Heere Jezus Christus tot centrum van aanbidding. De grotendeels unieke namen en titels van de Heere Jezus in Openbaring staan veelal in een scherpe contrastverhouding tot personen en demonische wezens met hun gruwelen tijdens ‘de dag des Heeren’ (1:10). We geven een overzicht van Zijn namen en titels, zoals die (soms exclusief) in het boek Openbaring te vinden zijn. 

  Lees meer

 5. JudeanHills.jpg

  Land van thuiskomen

  Christian Stier - 2 november 2020

  Wie de geschiedenis van het Joodse volk bestudeert, weet dat Israël een land van komen en gaan is. Tot driemaal toe heeft het volk haar land moeten verlaten, eerst onder de Assyriërs en Babyloniërs en later onder de Romeinen (70 na Chr.). Na tweeduizend jaar onder de volken te hebben geleefd, kwam er in 1948 deels een einde aan de diaspora en werd Israël opnieuw een land van komen. Is dit het begin van het door God beloofde herstel van ‘de vervallen hut van David’? (Amos 9:11; Hand. 15:16).

  Lees meer

 6. Kaleb.jpg

  Kaleb - van duisternis naar licht

  Bastin Romijn - 2 november 2020

  De reis van het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaän is een van de bekendste geschiedenissen in Gods Woord. Na de bevrijding uit de macht van Egypte en een langdurig verblijf bij Sinaï trekt het volk richting Kanaän. Aangekomen in de woestijn Paran, bij Kades (Num. 12:16; 13:26), stuurt Jozua twaalf verkenners op pad (Num. 13-14).

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Lessen-uit-de-indeling-van-Genesis.png

  Jesaja 35: De woestijn zal bloeien en blinden zullen zien

  Anton van de Haar - 29 oktober 2020

  Zonder enige twijfel biedt het een adembenemende aanblik: het toneel waar gewoonlijk de dood heerst, verandert in een uitgestrekte oase waar het leven floreert. Talloze bloemen en planten ontwaken uit een maandenlange slaap.

  Lees meer

 8. Jeruzalem in de eindtijd.png

  Jeruzalem in de eindtijd

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  Wie zich vanuit de Bijbel een beeld van de eindtijd wil vormen, komt al snel uit bij Jeruzalem. Deze toekomstige ‘stad van de Grote Koning’ (Ps. 48:3) zal namelijk eerst nog het episch centrum worden van de meest dramatische fase in de wereldgeschiedenis: De tijd dat de ‘koning der verschrikkingen’ zich in de tempel zal zetten om zichzelf als God voor te doen.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Video.png

  Jeruzalem, stad van de grote Koning (Psalm 48)

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  De geschiedenis van Jeruzalem is er een van veel tranen. Talloze malen werd de stad door vijanden belegerd, verwoest en weer opgebouwd. In 1967 veroverde Israël de Oude Stad van Jeruzalem en verklaarde Jeruzalem tot eeuwige en ondeelbare hoofdstad van de staat Israël en het Joodse volk. Een besluit dat door de wereld als onwettig werd veroordeeld en vooral door de Islam wordt aangevochten.

  Lees meer

 10. De-apostel-Paulus-en-rabbi-Gamaliël.png

  Jeruzalem, de stad van de grote Koning naar aanleiding van Psalm 48

  Anton van de Haar - 29 oktober 2020

  Voor veel Israëli’s, zowel religieus als seculier, is Jeruzalem onopgeefbaar. In verband daarmee ontdekken we in de Schrift een geweldige en hoopgevende waarheid: ondanks een lange geschiedenis van zonden en ongeloof is Jeruzalem voor de Eeuwige evenmin opgeefbaar.

  Lees meer

Sluiten