Berichten over Profetisch Woord

Weblogberichten

 1. De-apostel-Paulus-en-rabbi-Gamaliël.png

  Jeruzalem, de stad van de grote Koning naar aanleiding van Psalm 48

  Anton van de Haar - 29 oktober 2020

  Voor veel Israëli’s, zowel religieus als seculier, is Jeruzalem onopgeefbaar. In verband daarmee ontdekken we in de Schrift een geweldige en hoopgevende waarheid: ondanks een lange geschiedenis van zonden en ongeloof is Jeruzalem voor de Eeuwige evenmin opgeefbaar.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Israels-Immanuel.png

  Israëls Immanuël

  Christian Stier - 29 oktober 2020

  Met Kerst lezen we vaak de bekende woorden uit Mattheus 1:23: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons”. Deze laatste woorden “God met ons” passen we vaak op onszelf toe, zonder te beseffen dat
  God deze zegen in de eerste plaats voor Zijn volk heeft bedoeld.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Israel-en-het-geheimenis-van-de-gemeente.png

  Israël en het geheimenis van de Gemeente

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  Voor een goed inzicht in Gods heilsplan is het belangrijk om oog te hebben voor de unieke positie die de Heere zowel Israël als de Gemeente afzonderlijk heeft toebedeeld. Maar ook oog te hebben voor de historische ontwikkeling waarin de Heere Zijn heilsplan ten uitvoer brengt.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Intocht-te-Jeruzalem-in-de-profetie.png

  Intocht te Jeruzalem in de profetie

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  Enkele dagen voor Zijn lijden en sterven rijdt de Heere Jezus Jeruzalem binnen op een ezelsveulen. Een veelvoud van opmerkelijke profetieën gaat in vervulling.

  Lees meer

 5. iBasics.jpg

  iBasics: Israël, wat moeten we ermee?

  Christian Stier - 29 oktober 2020

  Aangezien we steeds meer lezers krijgen voor wie Gods plan met Israël nieuw is, starten we de rubriek iBasics. Daarin behandelen we basisonderwerpen met betrekking tot Israël. We trappen af met de vraag: Israël, wat moeten we ermee? Laat deze vraag even op je inwerken voordat je verder leest. Wat zou jij antwoorden?

  Lees meer

 6. Hoop en verlossing Jeremia.png

  Hoop en verlossing: Jeremia en het nieuwe verbond

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Als tegenhanger van de doorgaans onheilspellende inhoud van Jeremia, bevat het zogenoemde Troostboek (Jer. 30-33) grote heilsbeloften voor het volk Israël. De HEERE neemt Zelf het initiatief en kondigt een totale ommekeer aan. Zijn beloften reiken echter veel verder dan Israëls zware situatie in de ballingschap: Er komt een geheel nieuw verbond.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Hoe-lezen-we-de-profetie.png

  Hoe lezen we de profetie?

  Ton Stier - 28 oktober 2020

  Wie zich vanuit Bijbels perspectief wil verdiepen in land en volk van Israël, kan eenvoudig niet om het profetische Woord heen. Natuurlijk bevat de Bijbel een schat aan informatie over de geschiedenis van Israël, maar verreweg het merendeel van de Schrift spreekt over Israëls toekomst.

  Lees meer

 8. Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen.png

  Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen?

  Gábor Locht - 28 oktober 2020

  Sommige Bijbelteksten kunnen je behoorlijk in verwarring brengen. Je wilt graag geloven dat God goed en rechtvaardig is, maar soms knaagt de twijfel wanneer iemand je lastige teksten voor de voeten werpt.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Hiskia.jpg

  Hizkia en zijn unieke koningschap

  Ton Stier - 28 oktober 2020

  Tussen de profetieën van Jesaja 35 over de woestijn die zal bloeien met als hoogtepunt de openbaring van de heerlijkheid van de HEERE en Jesaja 40 met de bekende openingswoorden ‘Troost, troost Mijn volk’, staat de geschiedenis opgetekend van de biddende, moedige, maar bovenal Godvrezende koning Hizkia. Een prachtige geschiedenis, met rijke geestelijke lessen, die – aansluitend op Jesaja’s profetieën - schitterende profetische vergezichten bevat. We zullen in deze studie eerst ingaan op de ontwikkelingen voorafgaand aan Hizkia’s koningschap en zien we hoe de Heere achter de schermen de regie in handen houdt, daarbij veel verklaringen voor Zijn bestuurlijk handelen geeft en als hoogtepunt de maagdelijke geboorte van de Messias aankondigt. Vervolgens gaan we in op de geestelijke opwekking die onder Hizkia’s regering plaatsvond. Ten slotte behandelen Hizkia’s drie zware geloofsbeproevingen.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Het-verbond-te-Berseba.png

  Het verbond te Berseba en zijn betekenis voor de eindtijd

  Hugo Bouter - 28 oktober 2020

  De bron bij Berseba neemt zowel in het leven van Abraham als in dat van Izak een belangrijke plaats in. Berseba betekent: ‘put van de eed’. Berseba spreekt van Gods trouw aan Zijn beloften, Zijn eden.

  Lees meer

Sluiten