Hij heeft mij vrijgemaakt

Joan-Schumacher.jpg.png Naar overzicht Print pagina

Om Jesjoea te mogen kennen als Degene Die voor mij de wet heeft vervuld, betekent een enorme vreugde! In Hem mag ik de volle zegen ervaren. In de eerste 32 jaar van mijn leven heb ik veel leugens over Hem gehoord.

Totdat ik de waarheid mocht leren kennen. Eerst overtuigde de wet mij van zonde en liet mij zien hoezeer ik tekortschoot. Vervolgens bracht de Heilige Geest mij tot geloof en stelde ik mijn geloof en vertrouwen op Jesjoea haMashiach1. Door Zijn volbrachte werk aan het kruis en Zijn zegevierende opstanding, heeft Hij de messiaanse profetieën vervuld.

Seculier opgegroeid

Als kind bezocht ik een conservatieve synagoge in een voorstad van Los Angeles. Ons gezin volgde de Joodse tradities, maar had geen persoonlijke relatie met God. Ik volgde wel een jaar lang lessen Hebreeuws. Mijn twee oudere broers deden bar mitswa , maar mijn zus en ik deden al geen bat mitswa2  meer. Op een gegeven moment gingen we nog maar zelden naar de diensten. Later ging ik als tiener - op zoek naar God - nog een keer naar de synagoge, maar ervoer daar niet Zijn aanwezigheid. Voor mijn ouders was de Bijbel geen levend Boek. Hun gebedsleven bestond alleen uit het opzeggen van gebeden uit de Seder Haggada3. Jesjoea was in hun ogen wel een goed mens, maar om als Jood in Hem te geloven zou verschrikkelijk zijn. Je zou dan je Jood-zijn verliezen. Ze brachten Hem waarschijnlijk in verband met verschrik kingen zoals de Holocaust. Terwijl zulke aanslagen op het Joodse volk eigenlijk gericht zijn tegen Jesjoea. Het heil is namelijk uit de Joden (Joh. 4:22). De tegenpartij probeert daarentegen altijd het werk van de Zoon te verhinderen.

Uitroepen naar God

Als kind droomde ik soms over God. In die dromen riep Hij mij. Ik had echter zoveel leugens over Hem en Jesjoea gehoord, dat ik er niet naar wilde luisteren. Er was mij bijvoorbeeld verteld dat er geen erfzonde of persoonlijke zonde is en dat de dood het einde is. Ik kende geen oordeel, noch hemel noch hel. Als jongvolwassene had ik een moeilijk leven. Toch beschermde God mij verschillende keren, onder meer tegen lichamelijk letsel. Uiteindelijk stortte ik op mijn 32e  emotioneel en fysiek in. Op mijn manier riep ik het uit naar God en dat was niet voor het eerst. Ik heb vaker tot Hem gebeden. Rond mijn 29e vertelde ik de Heere bijvoorbeeld dat ik Hem de eerste plaats in mijn leven wilde geven. Dit verlangen was er al nog voordat ik het eerste gebod werkelijk begreep: “u zult de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht” (Deut. 6:5). Achteraf gezien was het de Heilige Geest Die in mij aan het werk was.

Zijn grote liefde

Nadat ik in elkaar was gestort, ontmoette ik de vrouw van een voorganger. Zij vertelde mij in alle rust over Jesjoea. Ik leerde dat ik door Hem, ondanks moeilijke omstandigheden, toch vrede kon hebben. Dat was balsem voor mijn ziel. Mijn hart veranderde en ik begon de Bijbel te lezen. Het Woord ging voor mij leven en opende mijn ogen voor de Messias. De Heilige Geest en het Woord leerden mij onder andere dat vrede een gevolg is van verzoening en verlossing. Ik ging van Jesjoea houden. Die liefde en dankbaarheid bleven zich verdiepen en uitbreiden. Ik begon te beseffen hoezeer ik Zijn wet had gebroken en hoe ernstig mijn overtredingen waren in het licht van Zijn volmaakte heiligheid. Toen begon ik pas echt Zijn onmetelijke, opofferende liefde voor mij te begrijpen en te bewonderen.

Vrij

Nadat ik gered was, wilde ik Hem gehoorzamen. Niet als een religie, maar vanuit een diepe dankbaarheid. Jesjoea is inderdaad alles voor mij. Natuurlijk heb ik moeilijkheden, maar die verbleken in het licht van Zijn liefde. In Zijn eeuwige trouw is Hij altijd met mij. Jesaja 43:1-3 zegt: “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.”

Volledig Joods

Nu hou ik van Hem en ben ik geen slaaf meer van de wereld. De enige manier waarop ik de wereld nog liefheb, is mijn liefde tot mensen. Ik heb een groot verlangen dat iedereen gered wordt. Ik gebruik graag de wet om het geweten van mensen te bereiken, zoals met mij en met mensen uit de Bijbel is gebeurd. Wanneer wij overtuigd worden van onze zonden, beseffen we hoe hard we de genade nodig hebben! We moeten waakzaam zijn voor de leugens van de duivel, de wereld en ons eigen vlees. De waarheid is dat Jesjoea de vervulling is van de Joodse profetieën. Pas wanneer wij ons bekeren en in Hem geloven, worden wij compleet Joods. 

Voetnoten:

1. Jezus de Messias.
2. Bar mitswa en Bat mitswa betekenen respectievelijk zoon van de wet en dochter van de wet. Bij jongens wordt hiermee op dertienjarige gevierd dat ze volwassen zijn. Bij meisjes op twaalfjarige leeftijd. 3. De liturgie die wordt gebruikt bij de Pesach-viering.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten