Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)

Bijbelstudie-Poerim.png Naar overzicht Print pagina

Het meest uitbundige feest van het jaar is wel Poeriem. Dit feest, dat meestal in maart valt, is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman, een hooggeplaatst persoon aan het hof van de Perzische koning.

Haman wilde alle Joden in het land uitroeien, maar dankzij de Joodse koningin Esther keerde alles zich nog ten goede. In de synagoge wordt 's avonds het hele boek Esther (aangeduid als ‘Megillat Esther’, of kortweg ‘Megilla’) gelezen. Telkens wanneer de naam Haman valt, wordt er uitbundig gerateld met de speciale Haman ratels. Na afloop worden de zogenaamde Hamansoren gegeten: zoet gebak in de vorm van een oor. Vaak is er een optocht van verklede kinderen, waarin natuurlijk koning Ahasveros, koningin Esther, Haman en Mordechaï niet ontbreken. Maar kinderen gaan ook verkleed als b.v. zeerovers of Indianen. Dikwijls wordt het hele verhaal van Esther uitgebeeld door middel van toneelspel en zang.

Aan Poeriem gaat een vastendag vooraf (op de 13e van de Joodse maand Adar), het zogenoemde ta'aniet Esther dat letterlijk het 'vasten van Esther' betekent. Esther had met haar gevolg plus de Joden uit de toenmalige Perzische hoofdstad Susa namelijk gevast alvorens ze de Perzische koning durfde te informeren over de boosaardige plannen van Haman. In het Perzische Rijk mocht zelfs de koningin niet ongevraagd voor de koning te verschijnen. Door te vasten smeekte Esther Gods hulp af. De vastendag begint 's ochtends op de 13e Adar en eindigt tijdens de avonddienst en de lezing van het boek Esther. Na de Maariv (avonddienst) wordt het boek Esther, voorgelezen of gezongen door een voorzanger. Dit wordt de volgende dag aan het einde van de ochtenddienst herhaald. Ook vrouwen en zelfs kleine kinderen worden geacht zowel 's avonds als 's ochtends de voorlezing bij te wonen. Vaak wordt voor huisvrouwen later op de avond en de volgende dag tijdens de middag nog een lezing gehouden. De megilla moet door iemand anders worden voorgelezen. Zelf thuis lezen is dus niet voldoende.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten