Het feest van de Bazuinen

Bijbelstudie-Audio.png Naar overzicht Print pagina

Het Joodse Nieuwjaar wordt ingeleid met het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? 

Israël moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israël verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de duivel, de zonde en de dood, maar we mogen weten dat de Here Jezus Christus de overwinning volledig en definitief zal maken. De Here Jezus Christus draagt ons op Zijn schouders. Hij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovigen Joden één in Christus. We dienen een levende Heiland. Wij hebben veel te gedenken!

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten