Berichten geschreven door Anton van de Haar

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Sabbat-Gods-werk-voltooid.png

  Sabbat: Gods werk voltooid

  Anton van de Haar - 5 november 2020

  Wie aan de sabbat denkt, denkt onwillekeurig aan het Joodse volk. De sabbat is immers als teken tussen de HEERE en Zijn volk door de eeuwen onlosmakelijk met hen verbonden geweest (Exod. 31:13-18). Net zoals de Tempel met Jeruzalem verbonden is, zo is ook de sabbat met Israël verbonden. Maar meer nog dan met Israël is de sabbat met de Messias verbonden.

  Lees meer over "Sabbat: Gods werk voltooid"

 2. Karmel.png

  Oordeel en genade op de Karmel

  Anton van de Haar - 3 november 2020

  In het Jodendom staat Elia in hoog aanzien. Niet verwonderlijk, want volgens Maleachi is hij immers de voorloper van de Messias: “Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag” (Mal. 4:5). Daarom wordt op seideravond altijd een stoel voor Elia gereserveerd en rekening gehouden met zijn komst.

  Lees meer over "Oordeel en genade op de Karmel"

 3. Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

  Omwille van David

  Anton van de Haar - 3 november 2020

  “... Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar” (Jesaja 37:35).

  Lees meer over "Omwille van David"

 4. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-en-het-volmaakte-offer.png

  Jom Kippoer en het volmaakte offer

  Anton van de Haar - 2 november 2020

  Jom Kippoer (Grote Verzoendag) is de meest heilige dag binnen het Jodendom. In zijn brief aan de Hebreeën gaat de apostel uitgebreid in op de betekenis van de oudtestamentische offers en hun vervulling in de Messias.

  Lees meer over "Jom Kippoer en het volmaakte offer"

 5. Bijbelstudie-Lessen-uit-de-indeling-van-Genesis.png

  Jesaja 35: De woestijn zal bloeien en blinden zullen zien

  Anton van de Haar - 29 oktober 2020

  Zonder enige twijfel biedt het een adembenemende aanblik: het toneel waar gewoonlijk de dood heerst, verandert in een uitgestrekte oase waar het leven floreert. Talloze bloemen en planten ontwaken uit een maandenlange slaap.

  Lees meer over "Jesaja 35: De woestijn zal bloeien en blinden zullen zien"

 6. De-apostel-Paulus-en-rabbi-Gamaliël.png

  Jeruzalem, de stad van de grote Koning naar aanleiding van Psalm 48

  Anton van de Haar - 29 oktober 2020

  Voor veel Israëli’s, zowel religieus als seculier, is Jeruzalem onopgeefbaar. In verband daarmee ontdekken we in de Schrift een geweldige en hoopgevende waarheid: ondanks een lange geschiedenis van zonden en ongeloof is Jeruzalem voor de Eeuwige evenmin opgeefbaar.

  Lees meer over "Jeruzalem, de stad van de grote Koning naar aanleiding van Psalm 48"

Sluiten