Berichten geschreven door Arthur Michelson (1886-1968)

Weblogberichten

  1. Bijbelstudie-Zend-ons-de-Messias.png

    Zend ons de Messias

    Arthur Michelson (1886-1968) - 9 november 2020

    In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van zijn brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’, waarin Michelson diverse Oudtestamentische profetieën omtrent de Heere Jezus behandelt. Profetieën die binnen het rabbijnse judaïsme vaak een heel andere duiding kregen.

    Lees meer over "Zend ons de Messias"

Sluiten