Berichten geschreven door David Gwilym-Jones

Weblogberichten

  1. Bijbelstudie-Brief-van-Jeremia-aan-de-ballingen.png

    De brief aan de Hebreeën - Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

    David Gwilym-Jones - 15 oktober 2020

    ‘Hebreeën’ is een andere aanduiding voor ‘het Joodse volk’. Of deze titel nu wel of niet bovenaan de originele brief heeft gestaan, over de adressering behoeft weinig twijfel te bestaan. De brief zelf maakt duidelijk dat de lezer geacht wordt flink wat kennis van het Oude Testament in huis te hebben. Met andere woorden: Het is geschreven aan mensen die in de lange geschiedenislijn van Joodse gelovigen staan.

    Lees meer over "De brief aan de Hebreeën - Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond"

Sluiten