Berichten geschreven door Henk Heijkoop

Weblogberichten

  1. Bijbelstudie-De-Therapeuten.png

    De Therapeuten, een vrome Joodse groep

    Henk Heijkoop - 21 oktober 2020

    De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent deze onbekende, in stilte levende Joodse groep aan de vergetelheid te ontrukken en ons inzage te geven in hun gewoonten en inzichten.

    Lees meer over "De Therapeuten, een vrome Joodse groep"

Sluiten