Berichten geschreven door Pieter A. Siebesma

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Gebed-en-Hebreeuwse Christenen.jpg

  Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In de tijd van de apostelen en in de tweede eeuw zijn er veel Joden zowel in het land Israël als daarbuiten tot het geloof in de Messias gekomen. Vanaf de derde eeuw, als de overgrote meerderheid van de christelijke gemeenten uit niet-Joden bestaat en het christendom vanaf Constantijn de Grote de staatsgodsdienst in Europa wordt, verandert dat. Tot aan de negentiende eeuw zijn het vooral individuele Joden die in de Heere Jezus als Messias geloven. Het antisemitisme en de daarmee gepaard gaande discriminatie en achterstelling van Joden maken het christelijk geloof niet aantrekkelijk.

  Lees meer over "Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw"

 2. Bijbelstudie-Europa-en-het-antisemitisme.png

  Europa en het antisemitisme

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Hoe valt het te verklaren dat Europa zo’n sterk antisemitisme kent? Niet alleen tijdens de Holocaust die zes miljoen Joden het leven kostte. Ook in de bijna tweeduizend jaar daarvoor kwamen naar schatting zes miljoen Joden in Europa om als gevolg van pogroms en moordpartijen.

  Lees meer over "Europa en het antisemitisme"

 3. Bijbelstudies-Erfzonde.jpg

  Erfzonde

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Orthodoxe Joden en orthodoxe christenen hebben het Oude Testament gemeenschappelijk. Toch worden op basis van dezelfde Bijbelgedeelten geheel verschillende conclusies getrokken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de visie op de erfzonde en bij de vraag of een mens zich wel of niet aan de Thora kan houden.

  Lees meer over "Erfzonde"

 4. Eindtijdverwachting binnen het Jodendom.png

  Eindtijdverwachting binnen het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Net zoals onder christenen verschillend wordt gedacht over de toekomst van deze wereld, hebben ook Joden diverse opvattingen over hoe het met de wereld zal aflopen. Hier volgt een overzicht.

  Lees meer over "Eindtijdverwachting binnen het Jodendom"

 5. Een nieuw begin.png

  Een nieuw begin

  Pieter A. Siebesma - 26 oktober 2020

  Veel christenen hebben het idee dat de Messiaans Joodse beweging een nieuw verschijnsel is, dat pas vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw is ontstaan. Maar dat is niet juist. In de negentiende eeuw gingen voor het eerst sinds de begintijd van de christelijke gemeente veel Joden Jezus als Messias volgen.

  Lees meer over "Een nieuw begin"

 6. Bijbelstudies-Tempel te-Jeruzalem.tif

  De toekomstige tempel in het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 22 oktober 2020

  Veel evangelische christenen menen dat in de toekomst de tempel weer herbouwd zal worden. Maar hoe denken orthodoxe Joden hierover? Verwachten zij de herbouw van de tempel? Zo ja, zullen er dan ook nog offers worden gebracht en zo niet, wat zal dan de functie van de priesters zijn?

  Lees meer over "De toekomstige tempel in het Jodendom"

 7. Bijbelstudie-Godsnaam.png

  De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Over de naam van God in het Oude Testament zijn vele dikke boeken en ontelbare artikelen geschreven. Waarom is hierover zoveel geschreven? Hieronder geef ik een beknopte samenvatting van al deze discussies. Ik heb voor de duidelijkheid deze studie in drie punten opgebouwd.

  Lees meer over "De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen"

 8. Bijbelstudie-Chassidim-en-Rosj-Hasjana.png

  De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Orthodoxe Joden geloven dat toen Mozes op de berg Sinaï van God de Thora ontving, hij tegelijkertijd ook een aantal wetten en voorschriften heeft gekregen die niet zijn opgeschreven, maar die van generatie op generatie zijn overgeleverd. Dit wordt de mondelinge leer genoemd en zij is voor orthodoxe Joden even belangrijk als de geschreven Thora (Genesis tot en met Deuteronomium) en soms zelfs nog belangrijker.

  Lees meer over "De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?"

 9. KingChess.jpeg

  De komende Koning (Jeremia 23:5-8)

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Zowel Joden als christenen laten deze bekende tekstgedeelten slaan op de Messias. Immers, het gaat hier om een toekomstige nakomeling van David, Die als koning zal regeren in het land van Israël.

  Lees meer over "De komende Koning (Jeremia 23:5-8)"

 10. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  De Joodse theologie en exegese in de Arabische wereld

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Ik wil ingaan op de bijzondere verhouding tussen Jodendom en islam, zoals dat tot uiting kwam in de Arabisch-hellenistische beschaving. Opmerkelijk genoeg had deze verhouding ook haar schaduwzijden.

  Lees meer over "De Joodse theologie en exegese in de Arabische wereld"

Sluiten