Berichten geschreven door Sergey Dariy

Weblogberichten

 1. Namen Tenach.png

  Namen in de Tenach

  Sergey Dariy - 3 november 2020

  Wie de namen in de Bijbel bestudeert, komt niet alleen veel te weten over bepaalde historische personen, maar ook over waartoe God hen had voorbestemd. ‘Nomen est omen’ – ‘de naam is een voorteken’, pleegden de oude Romeinen te zeggen. De naam die ouders aan hun kind gaven, kwam nooit zomaar uit de lucht vallen. Er was altijd een bepaalde reden voor, ongeacht of ze nu wisten wat de bestemming van het leven van hun kind zou zijn. In deze studie bespreken we enkele betekenissen en achtergronden van Hebreeuwse namen.

  Lees meer over "Namen in de Tenach"

 2. Kaballa.jpg

  Kabbala: populair, maar geen neutraal terrein

  Sergey Dariy - 2 november 2020

  Dat Kabbala geen neutraal terrein is, mag als bekend beschouwd worden. Maar wat zijn eigenlijk de achtergronden van dit religieus filosofisch systeem? “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen” (Deut. 29:29).

  Lees meer over "Kabbala: populair, maar geen neutraal terrein"

 3. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-Onwetendheid.jpeg

  Jom Kippoer en de zonde van ontwetendheid

  Sergey Dariy - 2 november 2020

  De term ‘Grote Verzoendag’ staat in het Hebreeuws altijd in het meervoud (Jom Kippoeriem)1 en betekent letterlijk ‘Dag van verzoeningen’.

  Lees meer over "Jom Kippoer en de zonde van ontwetendheid"

 4. In discussie met een rabbijn.png

  In discussie met een rabbijn - Psalm 2:12

  Sergey Dariy - 29 oktober 2020

  Bijna 25 jaar in de bediening onder het Joodse volk, heeft de Heere mij door de jaren heen steeds meer geleerd hoe om te gaan met Zijn Woord. Ik ben dankbaar voor de vele leraren die bijgedragen hebben aan mijn geestelijke opvoeding.

  Lees meer over "In discussie met een rabbijn - Psalm 2:12"

 5. Een lange moeizame weg.png

  Een lange moeizame weg

  Sergey Dariy - 26 oktober 2020

  Er is een bekend Joods gezegde over twee synagogen in dezelfde straat: de een is om te bezoeken, de ander om te mijden. Uit de Joodse geschiedenis leren we veel over de confrontatie tussen de chassidim en mitnagdim in de 18e en 19e eeuw en over de discussies, die er nog steeds zijn, tussen de religieuze zionisten en de antizionisten.

  Lees meer over "Een lange moeizame weg"

 6. Bijbelstudie-De-wijzen-uit-het-Oosten.png

  De wijzen uit het Oosten

  Sergey Dariy - 22 oktober 2020

  Rond 312 na Christus schreef Eusebius dat het Mattheüsevangelie oorspronkelijk door deze ‘apostel voor de Joden’ in hun eigen taal was geschreven - Hebreeuws of Aramees. Het is daarbij opvallend dat Mattheüs, een Jood uit de priesterstam van Levi, als enige de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten heeft opgetekend. Wat zou hiervan de achtergrond kunnen zijn?

  Lees meer over "De wijzen uit het Oosten"

 7. De-apostel-Paulus-en-rabbi-Gamaliël.png

  De apostel Paulus en rabbi Gamaliël

  Sergey Dariy - 15 oktober 2020

  Evenals Mozes, die een uitzonderlijke opleiding genoot aan het hof van de Egyptische Farao, heeft ook de apostel Paulus voorafgaande aan zijn bediening een bijzondere studie doorlopen. In tegenstelling tot Mozes, kreeg Paulus echter door en door Joods onderricht en wel aan de voeten van Gamaliël, een van Israëls meest gezaghebbende rabbijnen.

  Lees meer over "De apostel Paulus en rabbi Gamaliël"

 8. Bijbelstudie-Chassidim-en-Rosj-Hasjana.png

  Chassidim en Rosj Hasjana

  Sergey Dariy - 15 oktober 2020

  Rosj Hasjana, (letterlijk: hoofd of begin van het jaar) is het Joodse Nieuwjaar dat volgens onze kalender dit jaar valt op 19 september. Het feest wordt door de verschillende religieuze stromingen op vaak geheel eigen wijze gevierd. Zoals bijvoorbeeld bij ons in Oekraïne.

  Lees meer over "Chassidim en Rosj Hasjana"

Sluiten