Berichten geschreven door Ton Stier

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Dorre-beenderen-herrijzen.png

  Dorre beenderen die herrijzen (Ezechiël 37)

  Ton Stier - 16 december 2020

  Ezechiëls naam betekent: ‘God zal kracht gegeven’. Een naam met een prachtige belofte, die de profeet vaak bemoedigd zal hebben. Evenals de andere profeten had hij geen gemakkelijke opdracht. Daarbij komt dat hij met zijn tijdsgenoten, Daniël en Jeremia in droevige tijden van ballingschap verkeerde en ook nog als weduwnaar door het leven moest gaan (24:15-27). Maar een van Gods bijzondere namen is: Hoop van Israël (Jer. 14:8; 17:13; Hand. 28:20). En die hoop gloort gelukkig veelvuldig in het boek Ezechiël en zeker in hoofdstuk 37. Voor een goed begrip is het aan te bevelen om eerst de hoofdstukken 36 en 37 in zijn geheel te lezen. 

  Lees meer over "Dorre beenderen die herrijzen (Ezechiël 37)"

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  Mozes, type van Christus (serie)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Bijbelstudies over Mozes als type van Christus.

  Lees meer over "Mozes, type van Christus (serie)"

 3. Bijbelstudie-Audio.png
 4. Bijbelstudie-Audio.png
 5. Bijbelstudie-Audio.png

  70 jaarweken (2 studies)

  Ton Stier - 27 november 2020

  Twee studies over de 70 jaarweken

  Lees meer over "70 jaarweken (2 studies)"

 6. Bijbelstudie-Audio.png

  Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een overdenking in de adventstijd over 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus Christus.

  Lees meer over "Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"

 7. Bijbelstudie-Audio.png

  Psalm 55

  Ton Stier - 26 november 2020

  David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israël is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm.

  Lees meer over "Psalm 55"

 8. Bijbelstudie-Audio.png

  Poeriem

  Ton Stier - 26 november 2020

  Naast een vervolgde kerk is er ook de vervolgde synagoge. De Joodse gemeenschap wordt voortduren bedreigd.

  Lees meer over "Poeriem"

 9. Bijbelstudie-Audio.png

  Loofhuttenfeest, louter vreugde

  Ton Stier - 26 november 2020

  Het Loofhuttenfeest is één van de feesten van de Heere. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. 

  Lees meer over "Loofhuttenfeest, louter vreugde"

 10. Bijbelstudie-Audio.png

  Jozua... door het geloof

  Ton Stier - 26 november 2020

  Een studie van Jozua 2:1-24.

  Lees meer over "Jozua... door het geloof"

Sluiten