Berichten geschreven door Victor en Meno Kalisher

Weblogberichten

  1. Bijbelstudie-Video.png

    Evangelie voor Israël?

    Victor en Meno Kalisher - 27 oktober 2020

    Er leven veel vragen over of we het Evangelie wel aan het Joodse volk moeten brengen. We legden ze voor aan Meno en Victor Kalisher. Zij zijn beiden Messiasbelijdende Joodse gelovigen. Meno Kalisher is voorganger van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Victor is directeur van de Bible Society in Israel. Hun vader was een Holocaustoverlevende.

    Lees meer over "Evangelie voor Israël?"

Sluiten