Berichten over Bijbelse personen

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Jozef-en-zijn-broeders.png

  Jozef en zijn broeders

  Arno Gaebelein (1861-1945) - 2 november 2020

  Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham; de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Zijn zaad is als het zand aan de oever van de zee (een verwijzing naar zijn vleselijke nakomelingschap), terwijl zijn geestelijke kinderen zo talrijk zijn als de sterren des hemels.
  Toch zijn de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef gewijd.

  Lees meer over "Jozef en zijn broeders"

 2. Bijbelstudie-Izak-en-Ishmael.png

  Izak en Ishmaël

  Ruben Hadders - 29 oktober 2020

  Aan de strijd tussen Joden, Christenen en Arabieren lijkt maar geen einde te komen. Veel mensen, waaronder zelfs journalisten, historici en wetenschappers, begrijpen eigenlijk niets van die strijd. Gaat het om godsdienst? Om grondgebied? Om wat in het verleden is gebeurd? In dit en het volgende katern willen we uitgebreid stilstaan bij de achtergronden van het Midden-Oostenconflict.

  Lees meer over "Izak en Ishmaël"

 3. Bijbelstudie-In-het-spoor-van-de-Messias.png

  In het spoor van de Messias

  Dick van Beest - 29 oktober 2020

  Het geslachtsregister van de Heere Jezus uitgewerkt in zeven schema's. De schema's zijn te downloaden als pdf.

  Lees meer over "In het spoor van de Messias"

 4. Bijbelstudie-Hiskia.jpg

  Hizkia en zijn unieke koningschap

  Ton Stier - 28 oktober 2020

  Tussen de profetieën van Jesaja 35 over de woestijn die zal bloeien met als hoogtepunt de openbaring van de heerlijkheid van de HEERE en Jesaja 40 met de bekende openingswoorden ‘Troost, troost Mijn volk’, staat de geschiedenis opgetekend van de biddende, moedige, maar bovenal Godvrezende koning Hizkia. Een prachtige geschiedenis, met rijke geestelijke lessen, die – aansluitend op Jesaja’s profetieën - schitterende profetische vergezichten bevat. We zullen in deze studie eerst ingaan op de ontwikkelingen voorafgaand aan Hizkia’s koningschap en zien we hoe de Heere achter de schermen de regie in handen houdt, daarbij veel verklaringen voor Zijn bestuurlijk handelen geeft en als hoogtepunt de maagdelijke geboorte van de Messias aankondigt. Vervolgens gaan we in op de geestelijke opwekking die onder Hizkia’s regering plaatsvond. Ten slotte behandelen Hizkia’s drie zware geloofsbeproevingen.

  Lees meer over "Hizkia en zijn unieke koningschap"

 5. Bijbelstudie-Het-teken-van-Jona.jpg

  Het teken van Jona

  Piet Beker - 28 oktober 2020

  Bijbelcritici stellen het boek Jona vaak ter discussie. Jona in de buik van de vis, dat is toch onverenigbaar met de menselijke logica? Maar wie God op Zijn Woord vertrouwt, is niet alleen overtuigd van de historische betrouwbaarheid, maar kan ook prachtige profetische waarheden in dit kostbare boek ontdekken. In dit katern wil ik er graag enkele met u uitdiepen.

  Lees meer over "Het teken van Jona"

 6. Bijbelstudie-Het-leven-van-Jesaja.png

  Het leven van Jesaja

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  De stoutmoedigheid waarmee Israëls profeten zich hebben ingezet om het hardnekkige volk Israël terug te roepen tot het Verbond met de Heere, is volstrekt uniek. In dit artikel willen we daarom stilstaan bij de bijzondere leven van een van de grote schriftprofeten: Jesaja.

  Lees meer over "Het leven van Jesaja"

 7. Bijbelstudie-Het-leven-van-Jeremia.png

  Het leven van Jeremia

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Over het bewogen leven van Jeremia is meer bekend dan over welke Bijbelse profeet dan ook. Het boek dat zijn naam draagt vertoont opvallend veel biografische notities en de profeet komt dikwijls openlijk uit voor zijn eigen gevoelens in worstelingen met volksgenoten en met de God van Israel. Het lijden van de profeet staat tegen de achtergrond van het lijden van zijn volk, dat onder het naderende oordeel staat van de Heere...

  Lees meer over "Het leven van Jeremia"

 8. Bijbelstudie-Het-leven-van-Daniel.png

  Het leven van Daniël

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Rond de ballingschap in 586 v. Chr. schrijft de profeet Ezechiël al over de wijsheid van Daniël (Ezech. 28:3). De Judeeër, die rond 606 v. Chr. door Nebukadnezar naar Babel wordt gevoerd, heeft dan al een internationaal gerenommeerde naam. Het boek dat zijn naam draagt heeft door de eeuwen heen voortdurend tot de verbeelding gesproken. Tijd om het leven en het boek van de profeet eens onder de loep te nemen.

  Lees meer over "Het leven van Daniël"

 9. Bijbelstudie-Hagar-of-Sara.png

  Hagar of Sara

  Harry Honigh - 27 oktober 2020

  Veel Joodse gelovigen worstelen met de vraag welke plaats de wet in hun persoonlijk leven en in hun gemeente zou moeten hebben. Ook onder niet-Joodse gelovigen bestaat over dit onderwerp veel verschil van inzicht. Reden genoeg om een en ander nader te bezien.

  Lees meer over "Hagar of Sara"

 10. Bijbelstudie-Hagar-en-de-God-die-ziet.png

  Hagar en de God die ziet

  Hugo Bouter - 27 oktober 2020

  Een onverwachte ontmoeting bij een bron: dat is het thema van Genesis 16. De waterbron is vaak de plek van ontmoeting en dat niet alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen de mens en God Zélf.

  Lees meer over "Hagar en de God die ziet"

Sluiten