Berichten over Bijbelse personen

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Epafroditus-groot-in-klein-zijn.png

  Epafroditus, groot in klein zijn

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De man over wie deze studie gaat, zou liever niet in een artikel geportretteerd worden. Hij deed slechts het werk van een dienstknecht. Ondanks zijn vele gaven, was hij bereid om werk te doen, waar anderen voor zouden terugdeinzen. Zijn naam komen we weinig tegen in de Bijbel. Maar wat we over hem lezen, is een getuigenis dat ook ons allen zou sieren.

  Lees meer over "Epafroditus, groot in klein zijn"

 2. Bijbelstudie-Elisa-en-de-Soenamitische.png

  Elisa en de Sunamietische

  Hugo Bouter - 27 oktober 2020

  De apostel Paulus schrijft met betrekking tot de geschiedenis van Israël: “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is” (1 Cor. 10:11). Zo ook de geschiedenis van Elisa en de Sunamietische, die zowel profetische vergezichten ten aanzien van Israëls herstel als persoonlijke geestelijke lessen voor ons als christenen bevat.

  Lees meer over "Elisa en de Sunamietische"

 3. Bijbelstudie-Elisa-en-de-42-gedode-kinderen.png

  Elisa en de 42 gedode 'kinderen'

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De geschiedenis van Elisa en de 42 gedode kinderen lijkt een wrede geschiedenis, waar sommigen veel moeite mee hebben. Maar is dat terecht?

  Lees meer over "Elisa en de 42 gedode 'kinderen'"

 4. Bijbelstudie-De-wijzen-uit-het-Oosten.png

  De wijzen uit het Oosten

  Sergey Dariy - 22 oktober 2020

  Rond 312 na Christus schreef Eusebius dat het Mattheüsevangelie oorspronkelijk door deze ‘apostel voor de Joden’ in hun eigen taal was geschreven - Hebreeuws of Aramees. Het is daarbij opvallend dat Mattheüs, een Jood uit de priesterstam van Levi, als enige de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten heeft opgetekend. Wat zou hiervan de achtergrond kunnen zijn?

  Lees meer over "De wijzen uit het Oosten"

 5. Bijbelstudie-In-de-voetstappen-van-Abrahams-geloof.png

  De voetstappen van Abrahams geloof

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  Paulus noemt het ‘wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof’ (Rom. 4:12). En inderdaad, als we het leven van deze ‘vader van alle gelovigen’ nagaan, vinden we geweldige voorbeelden om na te volgen.

  Lees meer over "De voetstappen van Abrahams geloof"

 6. Bijbelstudie-De-Sluier-op-het-gelaat-van-Mozes.png

  De sluier op het gelaat van Mozes

  Hugo Bouter - 21 oktober 2020

  Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht, toen de huid van zijn gezicht straalde en welke geestelijke lessen liggen hierin opgesloten?

  Lees meer over "De sluier op het gelaat van Mozes"

 7. Bijbelstudie-De-dienst-van-Ezra-als-voorbeeld.png

  De dienst van Ezra als voorbeeld

  Piet van der Lugt - 19 oktober 2020

  In de geschiedenis van Israël zijn twee belangrijke momenten ten aanzien van de wetgeving te onderscheiden. De eerste keer via Mozes en de tweede keer, ongeveer 1000 jaar later, via Ezra. Beide momenten hadden grote consequenties voor het doen en laten van het volk. We zullen nagaan wie Ezra was, welke gevolgen zijn optreden had voor het volk en hoe zijn dienst ons tot voorbeeld kan zijn.

  Lees meer over "De dienst van Ezra als voorbeeld"

 8. Bijbelstudie-Elia.png

  De (terug)komst van Elia

  Ton Stier - 15 oktober 2020

  Elia wordt binnen het Jodendom als een van de belangrijkste profeten beschouwd. Niet verwonderlijk als je denkt aan zijn bijzondere bediening met opmerkelijke wonderen en tekenen. Zoals het vuur uit de hemel om te bewijzen dat de God van Israël de ware God is. Denk ook aan het gevoed worden door de raven, het wonder van de kruik van de weduwe die olie bleef voortbrengen en het tot leven wekken van haar zoon. En ten slotte zijn hemelvaart gedurende een storm in een vurige wagen met vurige paarden.

  Lees meer over "De (terug)komst van Elia"

 9. Bijbelstudies-Abrahams Geloofendevervullingdaarvan.jpg

  Abrahams geloof en de vervulling daarvan

  David van Wijck - 15 oktober 2020

  In september werd het Joods nieuwjaar, Rosj HaSjana, gevierd. Tijdens dit feest wordt op de ramshoorn geblazen, die in het Hebreeuws sjofar heet, en daarom wordt het ook wel het feest van de bazuinen genoemd. De sjofar wordt geblazen om mensen wakker te schudden, als een oproep tot berouw en inkeer.

  Lees meer over "Abrahams geloof en de vervulling daarvan"

Sluiten