Berichten over Christologie

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png
 2. Bijbelstudie-Zie-de-mens.png

  Ziet, de Mens!

  Arno Gaebelein (1861-1945) - 9 november 2020

  “Ziet, de Mens!”, zo sprak Pilatus. Hij presenteerde het Joodse volk de Man, Die onder hen zieken had genezen, goede werken had gedaan en vol liefde was geweest. Pilatus zal met zijn uitspraak niet beseft hebben dat “Ziet, de Mens!” de boodschap van de Bijbel is.

  Lees meer over "Ziet, de Mens!"

 3. Bijbelstudie-Zie-de-maagd-zal-zwanger-worden.png

  Zie de maagd zal zwanger worden

  Hans van de Lagemaat - 9 november 2020

  Veel gehoorde kritiek van Joodse en niet-Joodse zijde op het Nieuwe Testament is de toepassing van Jesaja 7:14 op Mattheüs 1:23 met betrekking tot het woord ‘maagd’. De traditionele Joodse uitleg weigert in de woorden van Jesaja 7:14 “ziet, een maagd zal zwanger worden”, een voorzegging van de Messias te zien.

  Lees meer over "Zie de maagd zal zwanger worden"

 4. Bijbelstudie-Zend-ons-de-Messias.png

  Zend ons de Messias

  Arthur Michelson (1886-1968) - 9 november 2020

  In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van zijn brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’, waarin Michelson diverse Oudtestamentische profetieën omtrent de Heere Jezus behandelt. Profetieën die binnen het rabbijnse judaïsme vaak een heel andere duiding kregen.

  Lees meer over "Zend ons de Messias"

 5. Bijbelstudie-Priester-Koning.jpg

  Priesterkoning (Psalm 110)

  Ton Stier - 5 november 2020

  Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament en behoort tot de groep van Messiaanse Psalmen. De volle vervulling van deze ruim 3000 jaar oude Psalm zal pas plaatsvinden na Christus’ wederkomst als Hij vanuit Jeruzalem over de aarde zal regeren.

  Lees meer over "Priesterkoning (Psalm 110)"

 6. Bijbelstudies-Pesach-en-het-bloed-.jpeg

  Pesach en het bloed van het lam

  Harry Honigh - 4 november 2020

  Pesach of Pascha betekent 'voorbijgaan'. Daarmee wordt bedoeld het voorbijgaan van de verderfengel op de avond voor de exodus, voor de grote dag, de uittocht uit Egypte. Op die avond aten de Israëlieten het Pascha. We willen stilstaan bij de betekenis van het Pascha en in het bijzonder van het bloed aan de deurposten.

  Lees meer over "Pesach en het bloed van het lam"

 7. Bijbelstudie-Pascha-en-Gilgal.png

  Pascha en Gilgal

  Hans van de Lagemaat - 4 november 2020

  Er gebeurde veel in Gilgal. De bijzondere doortocht door de Jordaan, de besnijdenis, de oprichting van gedenktekens en nog meer. Maar in deze korte studie richten we ons op de viering van het Pascha in combinatie met de betekenis van Gilgal, waar de Heere de smaad van Zijn volk afwentelt. Gilgal is namelijk een vorm van een werkwoord dat vertaald kan worden met ‘(af)wentelen’. Die betekenis is zelfs nog enigszins terug te vinden in de klank van het woord.

  Lees meer over "Pascha en Gilgal"

 8. Bijbelsstudies-namen-van-de-heere-in-openbaring.jpeg

  Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring

  Redactie - 3 november 2020

  “Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie”, aldus de engel die Johannes ervan weerhoudt iemand anders dan God te aanbidden (19:10). Want terwijl de valse profeet de mensheid opwekt om het beest uit de zee en daarmee satan zelf een goddelijke status toe te kennen (19:20), maakt de ware profetie de Heere Jezus Christus tot centrum van aanbidding. De grotendeels unieke namen en titels van de Heere Jezus in Openbaring staan veelal in een scherpe contrastverhouding tot personen en demonische wezens met hun gruwelen tijdens ‘de dag des Heeren’ (1:10). We geven een overzicht van Zijn namen en titels, zoals die (soms exclusief) in het boek Openbaring te vinden zijn. 

  Lees meer over "Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring"

 9. Bijbelstudie-Namen-en-titels-van-de-Heere-Jezus-in-Johannes-1.png

  Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1

  Eric Browning - 3 november 2020

  In deze studie willen wij de namen en titels van de Heere Jezus bestuderen zoals we die vinden in hoofdstuk 1 van het Evangelie naar Johannes. Elke naam en titel werpt een specifiek licht op Israëls Messias.

  Lees meer over "Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1"

 10. Graftombe.jpg

  Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

  Gábor Locht - 3 november 2020

  De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen. De Heere stond op uit het graf. Dat graf is vanwege de Opstanding waarschijnlijk het meest besproken graf dat er bestaat. In dit artikel wil ik echter niet stilstaan bij de Opstanding, maar bij het begraven zelf. Hoe ging dat in het Jodendom uit de tijd van de Heere Jezus?

  Lees meer over "Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld"

Sluiten