Berichten over Christologie

Weblogberichten

 1. Adam1

  Melchizedek

  Christian Stier - 3 november 2020

  Deze studie gaat over iemand die voor velen een ietwat ‘mysterieus’ persoon is: Melchizedek, de koning-priester van Salem.

  Lees meer over "Melchizedek"

 2. Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

  Masjiach - Messias

  Redactie - 3 november 2020

  Masjiach is het Hebreeuwse woord voor Messias. Het betekent ‘de Gezalfde’. De Griekse vertaling van dat woord is Christos (Christus). Voor de Hebreeuwse profeten is de Messias een unieke en heel specifieke figuur, een volmaakte Koning die uit de stam Juda en het huis van David stamt.

  Lees meer over "Masjiach - Messias"

 3. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-en-het-volmaakte-offer.png

  Jom Kippoer en het volmaakte offer

  Anton van de Haar - 2 november 2020

  Jom Kippoer (Grote Verzoendag) is de meest heilige dag binnen het Jodendom. In zijn brief aan de Hebreeën gaat de apostel uitgebreid in op de betekenis van de oudtestamentische offers en hun vervulling in de Messias.

  Lees meer over "Jom Kippoer en het volmaakte offer"

 4. Bijbelstudie-Intocht-te-Jeruzalem-in-de-profetie.png

  Intocht te Jeruzalem in de profetie

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  Enkele dagen voor Zijn lijden en sterven rijdt de Heere Jezus Jeruzalem binnen op een ezelsveulen. Een veelvoud van opmerkelijke profetieën gaat in vervulling.

  Lees meer over "Intocht te Jeruzalem in de profetie"

 5. Bijbelstudie-In-het-spoor-van-de-Messias.png

  In het spoor van de Messias

  Dick van Beest - 29 oktober 2020

  Het geslachtsregister van de Heere Jezus uitgewerkt in zeven schema's. De schema's zijn te downloaden als pdf.

  Lees meer over "In het spoor van de Messias"

 6. Een domme vraag.png

  Een domme vraag vlak voor Christus’ hemelvaart?

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Vlak voor Zijn hemelvaart stellen de discipelen de Heere Jezus een belangrijke vraag: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6).

  Lees meer over "Een domme vraag vlak voor Christus’ hemelvaart?"

 7. Bijbelstudie-De-wierook-van-Christus.png

  De wierook van Christus

  Ruben Hadders - 22 oktober 2020

  Al zolang de mens bestaat, wordt er wierook gebruikt, met name in de oosterse culturen. Maar wij westerlingen hebben er weinig mee. Wij associëren het vooral met hindoeïsme, sommige gelovigen zelfs met occultisme. Jammer, want in de Bijbel wordt juist positief over wierook gesproken.

  Lees meer over "De wierook van Christus"

 8. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  De vleeswording van Christus

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 22 oktober 2020

  De vleeswording van Christus is een groot mysterie. Volmaakt God en volmaakt Mens. Zijn komst deed talloze beloften aan Israël in vervulling gaan.

  Lees meer over "De vleeswording van Christus"

 9. Bijbelstudie-De-Messias-in-het-Oude-Testament.png

  De Messias in het Oude Testament

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 21 oktober 2020

  De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’. Met deze titel, die de Bijbel reserveert voor koningen, priesters en profeten, wordt ook heel speciaal de Persoon aangeduid in Wie al de plannen en beloften van God samenkomen; de Heere Jezus Christus.

  Lees meer over "De Messias in het Oude Testament"

 10. KingChess.jpeg

  De komende Koning (Jeremia 23:5-8)

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Zowel Joden als christenen laten deze bekende tekstgedeelten slaan op de Messias. Immers, het gaat hier om een toekomstige nakomeling van David, Die als koning zal regeren in het land van Israël.

  Lees meer over "De komende Koning (Jeremia 23:5-8)"

Sluiten