Berichten over Oud Testament

Weblogberichten

 1. De twee pilaren.png

  De twee tempelpilaren

  Piet van der Lugt - 22 oktober 2020

  De priesterdienst onder het oude verbond was in feite een schaduwdienst, zoals verwoord in Hebreeën 8:5: “Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving …”

  In deze Beet Hamidrasj zoeken we naar de symboliek en betekenis van twee opmerkelijke onderdelen van de tempel: de twee pilaren, die ook nog ieder een naam meekregen: Jachin en Boaz. Tevens kijken we naar twee bijzondere koningen, Joas en Josia, die beide in een opmerkelijke relatie tot deze twee pilaren blijken te staan.

  Lees meer over "De twee tempelpilaren"

 2. Bijbelstudie-detweegetuigen.jpg

  De twee getuigen

  Harry Honigh - 22 oktober 2020

  Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren.

  Lees meer over "De twee getuigen"

 3. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  De Tenach en het Oude Testament

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Hoewel we dezelfde boeken delen, is de canonvolgorde van de Hebreeuwse Tenach anders dan die van het Oude Testament. In dit artikel zullen we ingaan op de grote verschillen en op zoek gaan naar een historische verklaring.

  Lees meer over "De Tenach en het Oude Testament"

 4. Bijbelstudie-De-Tabernakel-meer-dan-een-ritueel-centrum.png

  De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen de Heere en Israël is dat Hij te midden van Zijn verloste volk wilde wonen. Een prachtige afschaduwing van allerlei rijke geestelijke waarheden.

  Lees meer over "De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum"

 5. Bijbelstudie-De-Tabernakel.png

  De Tabernakel

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Als we de Bijbel lezen, komen we gedeelten tegen die we geneigd zijn over te slaan. Exodus 25-40 is zo’n gedeelte. Bij het lezen ervan zou de verveling kunnen toeslaan. Toch is de bestudering van zulke gedeelten de moeite waard en uiterst leerzaam!

  Lees meer over "De Tabernakel"

 6. Bijbelstudie-De-Sluier-op-het-gelaat-van-Mozes.png

  De sluier op het gelaat van Mozes

  Hugo Bouter - 21 oktober 2020

  Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht, toen de huid van zijn gezicht straalde en welke geestelijke lessen liggen hierin opgesloten?

  Lees meer over "De sluier op het gelaat van Mozes"

 7. Rode Vaars.jpg

  De rode vaars

  David van Wijck - 21 oktober 2020

  Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars, een jonge koe die nog niet heeft gekalfd, tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel.

  Lees meer over "De rode vaars"

 8. Bijbelstudie-Godsnaam.png

  De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Over de naam van God in het Oude Testament zijn vele dikke boeken en ontelbare artikelen geschreven. Waarom is hierover zoveel geschreven? Hieronder geef ik een beknopte samenvatting van al deze discussies. Ik heb voor de duidelijkheid deze studie in drie punten opgebouwd.

  Lees meer over "De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen"

 9. Bijbelstudie-De-Messias-in-het-Oude-Testament.png

  De Messias in het Oude Testament

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 21 oktober 2020

  De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’. Met deze titel, die de Bijbel reserveert voor koningen, priesters en profeten, wordt ook heel speciaal de Persoon aangeduid in Wie al de plannen en beloften van God samenkomen; de Heere Jezus Christus.

  Lees meer over "De Messias in het Oude Testament"

 10. KingChess.jpeg

  De komende Koning (Jeremia 23:5-8)

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Zowel Joden als christenen laten deze bekende tekstgedeelten slaan op de Messias. Immers, het gaat hier om een toekomstige nakomeling van David, Die als koning zal regeren in het land van Israël.

  Lees meer over "De komende Koning (Jeremia 23:5-8)"

Sluiten