Berichten over Oud Testament

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Hagar-en-de-God-die-ziet.png

  Hagar en de God die ziet

  Hugo Bouter - 27 oktober 2020

  Een onverwachte ontmoeting bij een bron: dat is het thema van Genesis 16. De waterbron is vaak de plek van ontmoeting en dat niet alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen de mens en God Zélf.

  Lees meer over "Hagar en de God die ziet"

 2. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  Gog en Magog

  Piet van der Lugt - 27 oktober 2020

  In de Bijbel komen we Gog en Magog een aantal malen tegen in het kader van profetieën over de eindtijd. Er bestaan nogal wat verschillende uitleggingen over de locatie en de aard van de namen. In dit artikel willen we, uiteraard Schrift met Schrift vergelijkend, deze namen eens bestuderen.

  Lees meer over "Gog en Magog"

 3. Bijbelstudie-Gods-Heilige-Tempel.png

  Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Heiligheid is een van de sleutelwoorden in de beschrijving van de tempel in het Vrederijk, die door inwoning van de Messias een centrale plaats zal innemen. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.

  Lees meer over "Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk"

 4. Bijbelstudie-Geloven-christenen-in-drie-goden.png

  Geloven christenen in drie goden?

  Leopold Cohn (1862-1937) - 27 oktober 2020

  Het merendeel van de Joodse bevolking is ervan overtuigd dat christenen in drie verschillende goden geloven. In dit artikel willen we laten zien dat het geloof in een drie-eenheid (niet in drie verschillende goden), in overeenstemming is met wat Mozes en de profeten schreven.

  Lees meer over "Geloven christenen in drie goden?"

 5. Bijbelstudie-Elisa-en-de-Soenamitische.png

  Elisa en de Sunamietische

  Hugo Bouter - 27 oktober 2020

  De apostel Paulus schrijft met betrekking tot de geschiedenis van Israël: “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is” (1 Cor. 10:11). Zo ook de geschiedenis van Elisa en de Sunamietische, die zowel profetische vergezichten ten aanzien van Israëls herstel als persoonlijke geestelijke lessen voor ons als christenen bevat.

  Lees meer over "Elisa en de Sunamietische"

 6. Bijbelstudie-Elisa-en-de-42-gedode-kinderen.png

  Elisa en de 42 gedode 'kinderen'

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De geschiedenis van Elisa en de 42 gedode kinderen lijkt een wrede geschiedenis, waar sommigen veel moeite mee hebben. Maar is dat terecht?

  Lees meer over "Elisa en de 42 gedode 'kinderen'"

 7. Bijbelstudie-Een-vlesen-en-een-stenen-hart.png

  Een vlesen hart en een stenen hart

  Hans van de Lagemaat - 26 oktober 2020

  Te midden van alle ellende waarin Israël zich het grootste deel van haar geschiedenis heeft bevonden, konden de rechtvaardigen zich altijd vastklampen aan Gods beloften. Verspreid over de Schrift staan er vele. Het zijn onvoorwaardelijke beloften. De God der Waarheid en de God van Israël heeft gesproken. Niets of niemand zal de uitvoering ervan kunnen tegenhouden.

  Lees meer over "Een vlesen hart en een stenen hart"

 8. Bijbelstudie-Die-in-de-hemel-woont.png

  Die in de hemel woont, zal lachen

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Op 10 maart is het weer Poerim. Het feest dat in Israël uitbundig wordt gevierd en beetje lijkt op carnaval. De focus ligt vooral op de spot met Haman, de Jodenhater in het kwadraat.
  Tijdens het voorlezen van het boek Esther in de synagoge hebben de kinderen een ratel in de hand. Zodra ze de naam Haman horen (53 keer), laten ze deze driftig ronddraaien en stampen ze zo hard mogelijk op de grond.

  Lees meer over "Die in de hemel woont, zal lachen"

 9. Bijbelstudie-In-de-voetstappen-van-Abrahams-geloof.png

  De voetstappen van Abrahams geloof

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  Paulus noemt het ‘wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof’ (Rom. 4:12). En inderdaad, als we het leven van deze ‘vader van alle gelovigen’ nagaan, vinden we geweldige voorbeelden om na te volgen.

  Lees meer over "De voetstappen van Abrahams geloof"

 10. Bijbelstudie-De-vijgenboom.png

  De vijgenboom

  Harry Honigh - 22 oktober 2020

  De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Maar hoe kan deze boom eerst door de Heere worden vervloekt om daarna week te worden en uit te botten?

  Lees meer over "De vijgenboom"

Sluiten