Berichten over Profetisch Woord

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Het-verbond-te-Berseba.png

  Het verbond te Berseba en zijn betekenis voor de eindtijd

  Hugo Bouter - 28 oktober 2020

  De bron bij Berseba neemt zowel in het leven van Abraham als in dat van Izak een belangrijke plaats in. Berseba betekent: ‘put van de eed’. Berseba spreekt van Gods trouw aan Zijn beloften, Zijn eden.

  Lees meer over "Het verbond te Berseba en zijn betekenis voor de eindtijd"

 2. Bijbelstudie-Het-teken-van-Jona.jpg

  Het teken van Jona

  Piet Beker - 28 oktober 2020

  Bijbelcritici stellen het boek Jona vaak ter discussie. Jona in de buik van de vis, dat is toch onverenigbaar met de menselijke logica? Maar wie God op Zijn Woord vertrouwt, is niet alleen overtuigd van de historische betrouwbaarheid, maar kan ook prachtige profetische waarheden in dit kostbare boek ontdekken. In dit katern wil ik er graag enkele met u uitdiepen.

  Lees meer over "Het teken van Jona"

 3. Bijbelstudie-Het-belang-van-het-profetische-Woord.png

  Het belang van het profetische Woord (dl. 2)

  Harry Honigh - 27 oktober 2020

  In het eerste deel stonden we stil bij enkele redenen waarom de profetieën zo weinig gelezen worden. We willen nu heel praktisch kijken naar het nut van de profetieën voor ons als gelovigen. Wat kunnen we ermee? Wat moeten we ermee? Waarom moeten we weten hoe de toekomst er uit ziet? Waarom kunnen we niet zonder de profetieën?

  Lees meer over "Het belang van het profetische Woord (dl. 2)"

 4. Bijbelstudie-Het-belang-van-het-profetische-Woord.png

  Het belang van het profetische Woord (dl. 1)

  Harry Honigh - 27 oktober 2020

  Het profetische woord is een verzamelnaam voor al die bijbelgedeelten die gaan over de toekomst. Over gebeurtenissen die, vanuit de schrijver gezien, nog moeten plaatsvinden. Een groot deel van die profetieën is nog niet vervuld.

  Lees meer over "Het belang van het profetische Woord (dl. 1)"

 5. Bijbelstudie-Video.png

  Het 'verboden' hoofdstuk (Jesaja 53)

  Redactie - 27 oktober 2020

  Bekijk de prachtige video waarin de Messiaans Joodse jongere Ariel, met Joodse mensen in Israël, in gesprek raakt over Jesaja 53.

  Lees meer over "Het 'verboden' hoofdstuk (Jesaja 53)"

 6. Bijbelstudie-Herstel-van-Davids-vervallen-hut.png

  Herstel van Davids vervallen hut

  Klaas Kuyper - 27 oktober 2020

  In Amos 9:11 spreekt de profeet over het herstel van de vervallen hut van David. Wat wil Amos met deze woorden zeggen? Wat is de vervallen hut van David en waarom wordt dit geciteerd in Handelingen 15?

  Lees meer over "Herstel van Davids vervallen hut"

 7. Heeft God de opdracht gegeven tot genocide.png

  Heeft God opdracht gegeven tot genocide?

  Gábor Locht - 27 oktober 2020

  Sommige Bijbelteksten kunnen je behoorlijk in verwarring brengen. Je wilt graag geloven dat God goed en rechtvaardig is, maar soms knaagt de twijfel wanneer iemand je lastige teksten voor de voeten werpt.

  Lees meer over "Heeft God opdracht gegeven tot genocide?"

 8. Bijbelstudie-Gods-Heilige-Tempel.png

  Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Heiligheid is een van de sleutelwoorden in de beschrijving van de tempel in het Vrederijk, die door inwoning van de Messias een centrale plaats zal innemen. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.

  Lees meer over "Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk"

 9. Namen Tenach.png

  Genesis en Openbaring

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Als eerste Bijbelboek is Genesis het boek van het begin en is in de Hebreeuwse te vinden onder de naam Beresjit (letterlijk: in begin). In Genesis vinden we dan ook veel beginselen van de grote waarheden van Gods Woord. Waarheden in kiemvorm beschreven, worden in de rest van de Bijbel verder uitgewerkt.

  Lees meer over "Genesis en Openbaring"

 10. Bijbelstudie-Geboorteaankondigingen.png

  Geboorteaankondigingen en de komende wereld

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Jammer dat bij overdenkingen van de geboorteaankondigingen van de Heere Jezus en Zijn wegbereider Johannes de Doper vaak voorbij wordt gegaan aan de primaire context: Gods plan met Israël. Terwijl de geboorteaankondigingen in Mattheüs en Lukas toch naadloos aansluiten bij wat de oudtestamentische profeten hebben voorzegd over de twee komsten van de Messias en over de komende wereld.

  Lees meer over "Geboorteaankondigingen en de komende wereld"

Sluiten