Berichten over Profetisch Woord

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Gans-Israel-behouden.png

  Gans Israël behouden

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Helaas bestaat er een toenemende verwarring over de vraag of het Joodse volk eigenlijk wel het Evangelie nodig heeft. Er staat toch ergens (!) dat ‘gans Israël’ behouden zal worden? Waarom zouden we hen Gods Woord aanbieden, als de Heere toch straks met Zijn volk tot Zijn doel komt?

  Lees meer over "Gans Israël behouden"

 2. Bijbelstudie-Een-vlesen-en-een-stenen-hart.png

  Een vlesen hart en een stenen hart

  Hans van de Lagemaat - 26 oktober 2020

  Te midden van alle ellende waarin Israël zich het grootste deel van haar geschiedenis heeft bevonden, konden de rechtvaardigen zich altijd vastklampen aan Gods beloften. Verspreid over de Schrift staan er vele. Het zijn onvoorwaardelijke beloften. De God der Waarheid en de God van Israël heeft gesproken. Niets of niemand zal de uitvoering ervan kunnen tegenhouden.

  Lees meer over "Een vlesen hart en een stenen hart"

 3. Bijbelstudie-Een-goddelijk-totdat.png

  Een goddelijk ‘totdat’

  Hugo Bouter - 26 oktober 2020

  Misschien zijn wij het ons niet altijd bewust, maar het woordje ‘totdat’ heeft in de Bijbel niet zelden een verstrekkende betekenis. In deze studie geven we een aantal voorbeelden met betrekking tot Gods plan met Israël.

  Lees meer over "Een goddelijk ‘totdat’"

 4. Bijbelstudie-een-cadea-voor-Jeruzalem.tif

  Een cadeau voor Jeruzalem

  David van Wijck - 22 oktober 2020

  “Laten we Jeruzalem een cadeau geven!” In meerdere filmpjes op YouTube doet Yehuda Glick zijn hartstochtelijke oproep. Het cadeau voor het vijftigjarig jubileum van de herenigde stad moet volgens hem een verbond zijn: Het Jeruzalemverbond van vrede.

  Lees meer over "Een cadeau voor Jeruzalem"

 5. De olijfboomtheologie.png

  Doorgeschoten olijfboomtheologie

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Liefde en belangstelling voor Israël zouden eigenlijk voor elke christen vanzelfsprekendheden moeten zijn. En toch is het goed om onszelf af te vragen, waarin die liefde en belangstelling hun oorsprong vinden.

  Lees meer over "Doorgeschoten olijfboomtheologie"

 6. Bijbelstudie-Dit-geslacht-zal-geenszins-voorbijgaan.png

  Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  In Zijn eindtijdrede zegt de Heere Jezus: “Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn” (Matt. 24:34). Maar welk geslacht bedoelt de Heere?

  Lees meer over "Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan"

 7. Bijbelstudie-Kaarsen-en-Kandelaars.png

  De zeven gemeenten in het boek Openbaring

  Piet Beker - 22 oktober 2020

  Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus, is een zeer belangwekkend boek om te bestuderen. Het is gericht aan de zeven gemeenten, zoals vermeld in hoofdstuk 1 vers 4: “Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn...”

  Lees meer over "De zeven gemeenten in het boek Openbaring"

 8. De twee pilaren.png

  De twee tempelpilaren

  Piet van der Lugt - 22 oktober 2020

  De priesterdienst onder het oude verbond was in feite een schaduwdienst, zoals verwoord in Hebreeën 8:5: “Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving …”

  In deze Beet Hamidrasj zoeken we naar de symboliek en betekenis van twee opmerkelijke onderdelen van de tempel: de twee pilaren, die ook nog ieder een naam meekregen: Jachin en Boaz. Tevens kijken we naar twee bijzondere koningen, Joas en Josia, die beide in een opmerkelijke relatie tot deze twee pilaren blijken te staan.

  Lees meer over "De twee tempelpilaren"

 9. Bijbelstudie-detweegetuigen.jpg

  De twee getuigen

  Harry Honigh - 22 oktober 2020

  Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren.

  Lees meer over "De twee getuigen"

 10. Bijbelstudie-tijd-van-het-einde.jpg

  De tijd van het einde

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Leven we al in de eindtijd of leven we in de opmaat naar de eindtijd? Een niet onbelangrijk verschil, waar alleen Gods Woord duidelijkheid over kan verschaffen.

  Lees meer over "De tijd van het einde"

Sluiten