Kinderwerk

Kinderwerk
 1. Gods Woord voor Gods volk

  Auteur: Carina van Wijck Type: 49 pagina's

  Dit lespakket gaat over de noodzaak en de praktijk van de Bijbelverspreiding. In vier lessen worden kinderen er achtereenvolgens bij bepaald dat de Bijbel een Joods boek is, dat Israël Gods volk is, wat de wens van de Heere Jezus is en dat Gods volk Gods Woord nodig heeft.

  Meer productinformatie
 2. Abraham, de geboorte van Gods volk

  Auteur: Carina van Wijck Type: 57 pagina's

  In zeven lessen wordt stilgestaan bij de roeping van Abraham, de beloften en zegen van God, de keuzen die Abraham en de zijnen maakten en hoe de geschiedenis van het uitverkoren volk Israël begon. In de laatste les wordt in vogelvlucht de geschiedenis van Israël vanaf Abraham verteld.

  Meer productinformatie
 3. Paulus, de rabbi uit Jeruzalem

  Auteur: Mirjam Both Type: 51 pagina's

  Dit lespakket gaat over het leven van Paulus. In vier Bijbelverhalen wordt het leven van Paulus beschreven vanaf zijn jeugd aan de voeten van Gamaliël tot aan de tijd dat hij als “apostel der heidenen” de wereld rondreist. Centraal staat steeds de grote betrokkenheid op en de bewogenheid met zijn Joodse volksgenoten.

  Meer productinformatie
 4. Esther, de Joodse Koniningin

  Auteur: Mirjam Both Type: 71 pagina's

  Het lespakket "Esther, de Joodse koningin" is te gebruiken voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. In drie Bijbelvertellingen wordt de hele geschiedenis van Esther behandeld.

  Meer productinformatie
 5. Salomo's tempel

  Auteur: Carina van Wijck Type: 74 pagina's

  Dit pakket bestaat uit zeventien lessen, waarin stap voor stap een schaalmodel van de tempel van Salomo wordt gebouwd.

  Meer productinformatie
 6. Vertel het ze...

  Auteur: Mirjam Both Type: Paperback 46 pag.

  Met kinderen in gesprek over Israël
  Vertel het ze... is bestemd voor meesters, juffen en kinderwerkers die vanuit de Bijbel met kinderen in gesprek willen gaan over Israël.

  Meer productinformatie
Sluiten