Boeken

Wij verzenden twee keer per week bestellingen. Daardoor kunnen er een aantal dagen overheen gaan voordat u uw bestelling ontvangt.

Boeken
 1. Mozes lezen – Jezus zien (NIEUW!)

  Auteur: Seth Postell, Eitan Bar, Erez Soref

  Zijn we als gelovigen nog steeds verplicht om de geboden te houden, en zo ja, hoe dan? Is er een rol weggelegd voor de Mondelinge Wet? Wat zegt het Nieuwe Testament hier eigenlijk over?

  Meer productinformatie
 2. Gezinsbijbel 'Gods grote plan'

  Auteur: Carina van Wijck Illustraties: Jenske Visser

  Kinderbijbels zijn er in alle soorten en maten. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze nooit de hele Bijbel bevatten en dus eigenlijk een bundeling losse bijbelverhalen zijn. Hoe leer je je kinderen dan wat de rode draad is in al die verhalen?

  Meer productinformatie
 3. Ik ben met u - Lessen in Haggaï

  Auteur: Jan Hendrik Meinema & Ton Stier

  "Ik ben met u", spreekt de HEERE tot twee keer toe door de profeet Haggaï. Het blijken kantelmomenten in de toenmalige geschiedenis. Meende het volk dat de tijd voor de herbouw...

  Meer productinformatie
 4. Joden hebben Jezus niet nodig en andere misvattingen

  Auteur: Avi Snyder Type: 132 pagina's

  Joden hebben Jezus niet nodig … en andere misvattingen is een vurig pleidooi voor Joden om Jezus als hun Messias aan te nemen – en voor christenen om Hem als Messias te verkondigen.

  Meer productinformatie
 5. Verkorte uitgave: 'Profetie tussen wal en schip'

  Auteur: Harry Honigh
  Type: paperback, 169 pag.
  We staan aan de vooravond van de wereldwijde rampen die de wederkomst van de Heere Jezus aankondigen. Zijn we als gelovigen van vandaag op de hoogte van de dingen die staan te gebeuren? Kennen wij de grote lijnen van de Bijbelse profetieën? ...

  Dit boek is een verkorte versie (167 pag.) van het originele en gelijknamige boek dat in 2010 verschenen is en 476 pagina’s (incl. bijlagen) telt. De vragen zijn onverkort overgenomen.

  Meer productinformatie
 6. Het Evangelie delen in een Joodse context

  Auteur: Douglas Pyle

  Als je het Evangelie wilt delen met iemand, maar die persoon zegt: “Ik ben Joods”. Wat doe je dan? Wat moet je zeggen? Loop je weg of ga je de uitdaging aan?

  Meer productinformatie
 7. Het ultieme doel van de Thora

  Auteur: Postell, Seth / Bar, Eitan / Soref, Erez

  Hoe verhoudt zich de Wet tot het verzoeningswerk van Israëls Messias?
  Moeten we de Wet houden? Welke betekenis heeft de ‘Mondelinge Wet’? Welke onderdelen van de Wet zouden vandaag gehouden kunnen worden?

  Meer productinformatie
 8. Eerste hulp bij ongeloof

  Auteur: Gábor Locht

  Eerste Hulp Bij Ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig noemen, en voor de 'ongelovige Thomassen' onder de gelovigen. Gabor Locht is zelf ook zo'n twijfelaar geweest. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht.

  Meer productinformatie
 9. De 70 weken - Daniël 9:20-27

  Auteur: Harry Honigh Type: 24 pagina's

  De profetie van de zeventig weken in Daniël 9 wordt wel ‘de ruggengraat van de profetie’ genoemd. Hierin geeft Daniël een geweldig overzicht van de toekomstige gebeurtenissen voor zijn volk Israël. In deze brochure wil Harry Honigh onder andere aantonen dat het om jaarweken, oftewel zeventig perioden van zeven jaren gaat.

  Meer productinformatie
 10. Jozef door lijden tot heerlijkheid

  'Jozef, door lijden tot heerlijkheid' is een praktische en typologische uitleg bij het deze bekende Bijbelse figuur uit Genesis. Hoe duister gebeurtenissen in het leven van Gods kinderen ook mogen lijken, het is een onveranderlijke waarheid dat 'dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn' (Rom. 8:28). Die tekst wordt wel heel bijzonder duidelijk in het leven van Jozef. De bemoediging daarvan vinden we daarom ook telkens terug op de bladzijden van dit boekje.

  Meer productinformatie
 11. Kracht van God tot zaligheid

  Auteur: Hans van de Lagemaat Type: Paperback 161 pag.

  Meer productinformatie
 12. Gods plan met Israël

  Auteur: Ton Stier Type: Paperback 116 pag.

  Een studie naar Romeinen 9-11
  Het Evangelie is voor christenen bekend terrein, maar wat weten zij over Gods plan met Israël? Toch heeft Paulus dat plan in het hart van zijn brief aan de Romeinen geplaatst, zodat niemand er omheen kan. Aan de hand van Romeinen 9 t/m 11 ­ de meest verge­ ten hoofdstukken uit het Nieuwe Testament ­ laat de auteur zien welke rol Israël heeft in Gods plan en wat dit betekent voor christenen in deze tijd. Een Bijbelse visie op Gods plan met Israël is volgens Paulus blijkbaar onmisbaar voor een Bijbelse visie op de verlossing die hij in de brief aan de Romeinen beschrijft. Ontdek de kracht van het Evangelie, die er is ‘eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek’ (Rom. 1:16).

  Meer productinformatie
 13. Het Koningschap van Christus

  Auteur: Piet van der Wolf Type: Paperback 317 pag.

  In een wereld waarin de vorst der duisternis oppermachtig lijkt te zijn, kijken christenen reikhalzend uit naar de komst van Christus. Vrede en gerechtigheid zullen de tirannie van het kwaad verdrijven als Hij plaats zal nemen op de troon van David en Zijn Koninkrijk voor eeuwig gevestigd zal worden...

  Meer productinformatie
 14. Kerk Evangelie Israël

  Auteur: Piet van der Wolf Type: Paperback 150 pag.

  In heldere bewoordingen toont drs. Piet van der Wolf aan dat de kerk veelal een eigen Israëltheologie is gaan ontwikkelen die niet op Bijbelse waarheden is gefundeerd. Joden worden daardoor het licht van het Evangelie onthouden. Van der Wolf roept de kerk op tot een heroriëntatie op de zendingsopdracht. “Want als het Evangelie voor iedereen ‘goed nieuws’ is, dan toch zeker voor de Joden.”

  Meer productinformatie
 15. De Messias in Oud en Nieuw Testament

  Auteur: Jb. Klein Haneveld Type: Paperback 126 pag.

  Een zeer indrukwekkende beschrijving van talloze profetieën uit het Oude Testament die in Jezus de Messias zijn vervuld en / of bij Zijn wederkomst nog vervuld zullen worden.

  Meer productinformatie
 16. Vertel het ze...

  Auteur: Mirjam Both Type: Paperback 46 pag.

  Met kinderen in gesprek over Israël
  Vertel het ze... is bestemd voor meesters, juffen en kinderwerkers die vanuit de Bijbel met kinderen in gesprek willen gaan over Israël.

  Meer productinformatie
 17. Evangelie voor Israël onder vuur (E-book) € 0,00

  Evangelie voor Israël onder vuur (E-book)

  Auteur: Ton Stier Type: Epub

  Let op: Deze uitgave is alleen nog als epub (digitaal boek) beschikbaar. U kunt het boek gratis aanvragen via https://www.israelendebijbel.nl/nl/evangelieondervuur

  Meer productinformatie
 18. Ik ben Jozef

  Auteur: Ton Stier Type: Paperback 114 pag.

  Jozefs geschiedenis bepaalt ons bij de Here Jezus Christus. Zijn lijden, sterven en opstanding zullen Zijn volk, Zijn broeders het behoud geven. Hij is het, Die Israël en de wereld verlossen zal.

  Meer productinformatie
 19. Vertel het ze...

  Auteur: Mirjam Both Type: Paperback 46 pag.

  Met kinderen in gesprek over Israël
  Vertel het ze... is bestemd voor meesters, juffen en kinderwerkers die vanuit de Bijbel met kinderen in gesprek willen gaan over Israël.

  Meer productinformatie
 20. 10 Joden, 1 Messias

  Auteur: Jacqueline Looman

  In 10 Joden, 1 Messias maak je kennis met tien Israëliërs die vertellen over hun geloof in de Here Jezus. Ze wonen allemaal in het land, maar hebben totaal verschillende achtergronden. Daarom krijg je ook informatie over die achtergronden.

  Meer productinformatie
Sluiten