Berichten over Geloofsopbouw

Weblogberichten

 1. iBasics.jpg

  Waarom is Israël belangrijk?

  Jeep van der Schoot - 16 december 2020

  Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijke profetische vooruitblik gegeven waarom Israël belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we over vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw. 

  Lees meer

 2. iBasics.jpg

  Profetie en tijd

  David van Wijck - 16 december 2020

  Een van de dingen die het bestuderen van Bijbelse profetieën ingewikkeld maakt, is het begrip tijd. Profetieën over de toekomst staan regelmatig in de verleden of de tegenwoordige tijd. Andere keren slaat een profetie binnen een zin honderden jaren over of lijkt hij twee keer vervuld te worden. Hoe moet je daarmee omgaan?

  Lees meer

 3. iBasics.jpg

  Moeten we de Bijbel letterlijk nemen?

  David van Wijck - 16 december 2020

  Na afloop van een lezing voor studenten over de toekomst van Israël vanuit Zacharia 12-14 vroeg iemand of die hoofdstukken niet geestelijk zijn bedoeld. Een goede vraag: Moeten we de Bijbel letterlijk nemen?

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Zien-en-geloven.png

  Zien en geloven

  Hans van de Lagemaat - 9 november 2020

  Als ons gevraagd zou worden wat we, als we moesten kiezen, liever zouden missen, onze oren of onze ogen, dan zou de keuze voor de meesten van ons waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn. We hechten doorgaans meer aan ons gezicht dan aan ons gehoor. Toch leert de Bijbel dat “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” en dat “wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (Rom. 10:17; 2 Kor. 5:7).

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Wat-is-de-mens.png

  Wat is de mens?

  Harm Kiefte - 9 november 2020

  Kijkend naar de hemel raakt de schrijver van Psalm 8 diep onder de indruk van Gods grootheid. Met de huidige stand van de wetenschap is het onmogelijk vast te houden aan een toevallig ontstaan van het heelal.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Verloste-schepselen-of-tobberige-ploeteraars.png

  Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?

  Marjorie W. Eberlé-Gotlib (1914-2009) - 5 november 2020

  Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. ging het Jodendom in de verstrooiing. Zonder een tempel, waar vergeving van zonden kon worden bewerkt door het brengen van offergaven, kwam het in de diaspora tot een nieuwe vorm van aanbidding.

  Lees meer

 7. Zand.png

  Pas op voor zanderige mist

  One for Israel - 4 november 2020

  We zien op veel plaatsen in de Bijbel dat God het heilige afscheidt en voor Zichzelf apart zet. Het Hebreeuwse woord voor zand (chol) is hetzelfde als het woord voor ‘seculier’ of ‘gewoon’ – dat wat niet heilig of apart gezet is.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Ontkrachten-de-Dodezeerollen-de-Bijbel.png

  Ontkrachten de Dode Zeerollen de Bijbel?

  Gábor Locht - 3 november 2020

  Weinig vondsten hebben zoveel teweeg gebracht als de Dode-Zeerollen. Deze spectaculaire ontdekking heeft aanleiding gegeven tot de meest wilde verhalen. Niet zelden denken mensen dat de Dode-Zeerollen de Bijbel hebben ontkracht. Wat is daarvan waar?

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

  Omwille van David

  Anton van de Haar - 3 november 2020

  “... Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar” (Jesaja 37:35).

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-moeten-wij-ons-aan-de-wet-van-Mozes-houden?.jpg

  Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

  Pieter A. Siebesma - 3 november 2020

  “Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen” (Hand. 15:21).

  Lees meer

Sluiten