Berichten over Geloofsopbouw

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-moeten-wij-ons-aan-de-wet-van-Mozes-houden?.jpg

  Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

  Pieter A. Siebesma - 3 november 2020

  “Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen” (Hand. 15:21).

  Lees meer

 2. Graftombe.jpg

  Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

  Gábor Locht - 3 november 2020

  De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen. De Heere stond op uit het graf. Dat graf is vanwege de Opstanding waarschijnlijk het meest besproken graf dat er bestaat. In dit artikel wil ik echter niet stilstaan bij de Opstanding, maar bij het begraven zelf. Hoe ging dat in het Jodendom uit de tijd van de Heere Jezus?

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Jona-in-Joodse-en-Christelijke-Bijbeluitleg.jpg

  Jona in de Joodse Bijbeluitleg

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  “Jona beschermde de eer van het kind (dit is: Israël) meer dan de eer van de Vader (dit is God) en riskeerde zijn eigen leven om dat van Israël te redden” (Mechilta).

  De geschiedenis van Jona is een populair verhaal om op zondagsscholen en kinderclubs te vertellen. De profeet krijgt de opdracht om aan Israëls aartsvijand, Assyrië, Gods oordeel aan te kondigen. Jona wil niet en vlucht op een schip naar Tarsis in het uiterste westen. Maar aan God kan hij niet ontsnappen.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Holocaust-te-pas-en-te-onpas.png

  Holocaust, te pas en te onpas

  Redactie - 28 oktober 2020

  Holocaust is de gebruikelijke naam voor de nazimisdaden tegen specifieke bevolkingsgroepen. In Joodse kringen gebruikt men liever het woord Shoah (catastrofe of verwoesting), waarmee de gerichte uitroeiing van zes miljoen Europese Joden wordt bedoeld.

  Lees meer

 5. Heeft God de opdracht gegeven tot genocide.png

  Heeft God opdracht gegeven tot genocide?

  Gábor Locht - 27 oktober 2020

  Sommige Bijbelteksten kunnen je behoorlijk in verwarring brengen. Je wilt graag geloven dat God goed en rechtvaardig is, maar soms knaagt de twijfel wanneer iemand je lastige teksten voor de voeten werpt.

  Lees meer

 6. Geloof Hoop Liefde.png

  Geloof, hoop en liefde

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” (1 Kor. 13:13). Deze drie woorden komen we nogal eens in dezelfde context in de Bijbel tegen. Het blijkt vooral een rode draad te zijn in Paulus’ brieven aan de Thessalonicenzen.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Epafroditus-groot-in-klein-zijn.png

  Epafroditus, groot in klein zijn

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De man over wie deze studie gaat, zou liever niet in een artikel geportretteerd worden. Hij deed slechts het werk van een dienstknecht. Ondanks zijn vele gaven, was hij bereid om werk te doen, waar anderen voor zouden terugdeinzen. Zijn naam komen we weinig tegen in de Bijbel. Maar wat we over hem lezen, is een getuigenis dat ook ons allen zou sieren.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-De-Wet-de-feesten-van-de-Heer-de-Sabbat.png

  De Wet, de feesten van de Heer, en de Sabbat

  Jeep van der Schoot - 22 oktober 2020

  De laatste jaren zien wij ook in ons land dat bij veel oprechte christenen de belangstelling en interesse voor de Wet, de Joodse feesten en de Sabbat is toegenomen. Dat is wel te begrijpen, want ook voor ons als Gemeente kunnen we hier veel van leren, net zoals bij de tabernakel. Maar we moeten in deze periode van genade ook oppassen dat we ons niet allerlei wetten en inzettingen laten opleggen. De Schrift waarschuwt ons tenslotte niet voor niets voor allerlei dwaalleringen in de eindtijd.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-De-vreze-des-Heeren.png

  De vreze des HEEREN

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  De woorden vrees of angst hebben in zichzelf geen positieve klank. Ieder mens krijgt er in zijn leven wel mee te maken. Angst voor mensen. Angst voor de dood. En sommigen zelfs angst voor het leven zelf.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-In-de-voetstappen-van-Abrahams-geloof.png

  De voetstappen van Abrahams geloof

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  Paulus noemt het ‘wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof’ (Rom. 4:12). En inderdaad, als we het leven van deze ‘vader van alle gelovigen’ nagaan, vinden we geweldige voorbeelden om na te volgen.

  Lees meer

Sluiten