Berichten over Overzichtsstudies

Weblogberichten

 1. Namen Tenach.png

  Genesis en Openbaring

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Als eerste Bijbelboek is Genesis het boek van het begin en is in de Hebreeuwse te vinden onder de naam Beresjit (letterlijk: in begin). In Genesis vinden we dan ook veel beginselen van de grote waarheden van Gods Woord. Waarheden in kiemvorm beschreven, worden in de rest van de Bijbel verder uitgewerkt.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In het eerste artikel van deze serie zijn we ingegaan op een essentieel verschil tussen het Jodendom en het christendom: orthopraxie (de juiste praktijk of het juiste handelen) en orthodoxie (de juiste leer). Christenen maken zich veelal druk over de vraag of iemand wel of niet de juiste leer aanhangt. Voor Joden is dit aspect veel minder belangrijk. Of iemand een vrome Jood is wordt niet zozeer bepaald door wat hij gelooft. Het gaat erom of men zich houdt aan de voorschriften van de Thora en de mondelinge wet en daarnaar leeft.

  Lees meer

 3. De Talmoed.png

  De Talmoed

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Naast de Tenach is de Talmoed de centrale tekst van het Jodendom. Voor veel mensen daarbuiten is het echter een complex en ontoegankelijk werk. Wat is nu precies de Talmoed en wat staat erin? In deze Beet Hamidrasj zullen we dieper ingaan op de geschiedenis en de inhoud van dit imposante werk. Ook bespreken we begrippen zoals de Mondelinge Wet, de Misjna en de Gemara, halacha en aggada.

  Lees meer

Sluiten