Het profetische Woord

Bijbelstudie-Audio.png Naar overzicht Print pagina

Door de terreuraanslagen in Europa komt er angst in onze samenleving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het profetisch Woord! 

We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulus hen de Here Jezus Christus te blijven volgen. In het lijden ontvangen wij troost van God waarmee wij anderen weer kunnen troosten. Op weg naar Jeruzalem waren er verschillende mensen die Paulus wilde weerhouden om naar Jeruzalem te gaan: mensen die beweerden een openbaring van God te hebben ontvangen; en zelf reisgenoten van Paulus probeerden het. Paulus was bereid te lijden en te sterven voor de naam van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden mensen eerder geprobeerd de Here Jezus Christus te weerhouden van het lijden, maar Hij was gekomen om Gods wil te doen. Hoewel Paulus wist wat hem te wachten stond, maakte hij zich nergens zorgen om. Hij wist dat hij zijn zorgen bij God kon brengen en dat de vrede van God over hem kwam. Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen verwachtingen van de rijkdom van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toevertrouwen aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten