Psalm 55

Bijbelstudie-Audio.png Naar overzicht Print pagina

David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israël is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm.

David was op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom en zijn raadsman Achitofel. De raad van Achitofel stond bijna gelijk aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de kracht van Christus, die alles overwonnen heeft.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten