Nieuwe generatie gelooft niet in vaste kaders

Bijbelstudie-Nieuwe-generatie Naar overzicht Print pagina

Als ik in gemeenten vertel over de bijbelverspreiding merk ik dat veel christenen een verkeerd beeld hebben van het Joodse volk. Zo denken mensen vaak dat alle Joden religieus zijn. Maar klopt dit beeld wel? Met name de nieuwe generatie Joden kijkt heel anders aan tegen geloven.

Voor ons gevoel is Joods-zijn direct verbonden aan het Jodendom, aan rabbijnen, boekrollen en synagogen. In een onderzoek1 onder Israëlische Joden geven inderdaad bijna alle respondenten aan dat hun religie Joods is, maar minstens de helft van hen zegt tegelijk niet in God te geloven.
Voor Amerikaanse Joden ligt dat wat anders. Van hen geeft 22 procent aan niet Joods te zijn op basis van religie, maar alleen op grond van afkomst. Voor de millennials onder hen, geboren tussen 1981 en 1996, is dat zelfs een derde. 
Je kunt dus zeggen dat Joods-zijn voor velen eerder een kwestie is van cultuur, afkomst en ethiek dan van religie.

Kenmerken millennials

Een belangrijk kenmerk van millennials in het algemeen is wat genoemd wordt shallow engagement, oftewel oppervlakkige betrokkenheid. Dat betekent dat ze zich niet voor lange termijn verbinden met organisaties, goederen of diensten. Dat stelt de Joodse wereld voor een uitdaging, want het Jodendom vraagt juist om toewijding.

Een ander fenomeen dat we zien is believing without belonging, geloven zonder specifiek ergens bij te horen. Hoewel dus de betrokkenheid bij Joodse instanties afneemt, betekent dat níet dat men niet met geloof bezig is. Millennials in het algemeen mogen dan weinig ophebben met religie, ze staan wel open voor spiritualiteit zonder dat dat verbonden is aan vaste kaders. Zo ook de Joodse millennials. Ze bezoeken geen synagoge en lezen geen Joodse geschriften, maar dat wil níet zeggen dat ze niet met geestelijke zaken bezig zijn.

Nieuwe invulling Joodse identiteit

Sterker nog, er zijn juist veel initiatieven van Joodse millennials om hun identiteit opnieuw vorm te geven. Ze richten eigen woongemeenschappen op of starten een netwerk van mensen waar je kunt aanschuiven bij een sabbatsmaaltijd. Opvallend is dat samenkomen bij alle initiatieven centraal staat. Het lijkt een vervanging voor het traditionele gemeenschapsleven in en om de synagoge. Bij de samenkomsten worden veel Joodse tradities op een nieuwe manier ingevuld. Zo is de sabbatsmaaltijd een belangrijk moment van ontmoeting, maar is een vleugje boeddhisme niet ongebruikelijk. Sommigen vinden de sabbatsrust in yoga. Anderen koppelen de rol van de vrouw tijdens de maaltijd aan ‘vrouwelijke goddelijkheid’. We zien dus naast het gebruik van Joodse elementen een grote bereidheid tot het onderzoeken en overnemen van andere overtuigingen.

Het Nieuwe Testament

Mijn ervaring is dat de bereidheid om andere inzichten te omarmen, openingen biedt voor het Evangelie. Zo herinner ik mij een gesprek dat een Indiase broeder en ik hadden met Asaf, een jonge Israëli in India. Asaf was ervan overtuigd dat de wereld een eenheid moet worden maar religie daarbij in de weg staat. Onze reactie was dat wij geloven dat het niet om religie gaat, maar om een relatie met God. We boden hem het Nieuwe Testament aan en vertelden dat het spreekt van de Messias.
De Heere Jezus is niet gekomen om een nieuwe religie te brengen, maar om de weg naar God vrij te maken. Dit was nieuw voor Asaf. Gelukkig heeft hij het Nieuwe Testament aangenomen waarin hij daar zelf verder over kan lezen!

Nieuwe uitgave

Voor jonge Israëli’s zoals Asaf hebben we de backpackbijbel, een Nieuw Testament in de taal en vorm die bij hen aansluit. Jammer genoeg is dat nog niet het geval voor de grote groep Joden waarvan Engels de moedertaal is. Zoals u kunt lezen op pagina 4 werken we daarom aan een uitgave met modern Engels naast het Hebreeuws. Naast de vertaling kijken we ook welke vormgeving het meest geschikt is voor deze doelgroep. De omslag wordt flexibel en heeft de uitstraling van leer. In plaats van een klassieke opdruk met goudfolie kiezen we voor een stijlvolle blinddruk. Daarmee krijgt het Boek een eigentijdse kwaliteit die tegelijkertijd recht doet aan de inhoud. We geloven dat deze uitgave ook naar deze groep jonge mensen een brug kan slaan voor het Evangelie.

Tijdens onze online ontmoetingsdag 2021 staan we uitgebreider stil bij deze nieuwe generatie Joden. Hoe kijken zij aan tegen geloof, de Holocaust en de staat Israël? Het programma is op Hemelvaartsdag, 13 mei vanaf 10.00 uur beschikbaar.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten