Gods grote plan in de taal van kinderen

Nieuws-Carina.png Naar overzicht Print pagina

Carina van Wijck houdt van de God van Israël, van Zijn volk en van kinderen. Een goede combinatie voor een kinderwerker van Israël en de Bijbel. De afgelopen jaren heeft ze gastlessen gegeven, een leskist samengesteld en lespakketten geschreven. En nu is er dan… een nieuwe gezinsbijbel. 

Voordat we het gaan hebben over de nieuwe gezinsbijbel willen we eerst horen hoe je bij het kinderwerk betrokken bent geraakt.

Het is begonnen met Mirjam Both die het kinderwerk van Israël en de Bijbel heeft opgezet. Ongeveer vijftien jaar geleden kwam ik haar tegen op de IB Ontmoetingsdag en het daaropvolgende jaar vroeg ze mij om mee te helpen met het IB Kidsfeest. Zo is het allemaal begonnen. Toen mijn man David in 2015 voor de stichting ging werken, en ik al een paar jaar meedraaide in het IB Kidsteam, vroeg Ton Stier of ik erover wilde nadenken om het kinderwerk nieuw leven in te blazen. Kinderwerk deed ik altijd al graag, en gaandeweg was ik ook steeds meer van Israël gaan houden, dus eigenlijk hoefde ik er niet zo lang over na te denken.

Wat hield dat in: het kinderwerk nieuw leven inblazen?

Ik ben gestart met het schrijven van verschillende lespakketten, daarna met de samenstelling van een leskist met materialen rondom het thema Israël. De kist kan worden geleend voor projecten, en vaak zijn leerkrachten dan ook geïnteresseerd in een gastles. Ik ga voornamelijk naar basisscholen, maar soms ook naar een middelbare school, een kerk of een jeugdgroep. We hebben nu ook een speciale koffer bij het thema Bijbelse Feesten en kinderen kunnen voor een spreekbeurtpakket bij ons terecht.

Dan is er nu dus een nieuwe gezinsbijbel? Waarom?

Wat ik het allerliefst doe binnen het kinderwerk is Bijbelverhalen vertellen. Ik vind het fantastisch om aan kinderen door te geven wie God is, wat Hij allemaal heeft gedaan en gaat doen. Jaren geleden vroeg eens iemand uit onze kerk of ik geen kinderbijbel wilde schrijven. Ik zag dat toen niet zo zitten. Er waren toch al genoeg kinderbijbels en wie was ik om zoiets te doen? Maar het idee bleef ergens in mijn achterhoofd ‘aan een haakje hangen’. Op de kinderclub merkte ik dat kinderen heel goed zijn in het onthouden en navertellen van losse Bijbelverhalen. Iedereen kende David en Goliath, Simson, Mozes… Maar na mijn vraag wie er eerder leefde, Mozes of David, en hoe al die verhalen dan in het grote geheel pasten, bleef het meestal stil. Daarom besloot ik een les te maken waarin ik met behulp van duplo in één les de hele Bijbel doorging, van de schepping tot Christus’ wederkomst. De kinderen zaten ademloos te luisteren naar die grote lijn in de Bijbel. Of eigenlijk: het grote plan van God. Ook deze ervaring bleef bij mij ‘aan een haakje hangen’. Enkele jaren later werd ik door een kunstenaar benaderd of ik met haar een kinderbijbel wilde maken. Zij de illustraties, ik de tekst. Het liep uiteindelijk op niets uit, omdat onze doelgroepen niet bij elkaar aansloten. Hoewel ik zelf het idee van een kinderbijbel schrijven allang had geparkeerd, bleef de aanmoediging vanuit de stichting om een gezinsbijbel te schrijven met de focus op het grote geheel: de lijn van de Bijbel, Gods grote plan en de plaats van Israël daarin. Na een jaar bidden en nadenken, gaf de Heere mij ‘groen licht’. Via internet kwam ik in contact met illustrator Jenske Visser. Haar tekeningen vond ik geweldig en we hadden ook direct een klik met elkaar. Samen zijn we aan de slag gegaan. En nu bijna drie jaar later is de kinderbijbel echt klaar!

Een kinderbijbel met de focus op het geheel en Gods plan met Zijn volk. Is dat niet ingewikkeld voor kinderen?

De Bijbel is in de eerste plaats een Joods boek en Israël is Gods volk. Je kunt God en Israël niet los zien van elkaar. Bovendien begrijp je de Bijbel beter als je Gods plan met Israël, en daarmee ook met de wereld kent. Deze gezinsbijbel is er in de eerste plaats op gericht dat kinderen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus leren kennen. Alle verhalen wijzen naar Hem en Zijn liefde voor mensen. Het is geen technisch of theoretisch boek. De verhalen zijn voor jonge kinderen te begrijpen. Voor de oudere kinderen is er meer verdieping te vinden in de zogenoemde rode draadkaders, die naast de verhalen staan en uitleg geven over hoe de geschiedenis in de grote lijn past.

Noem eens enkele verschillen met andere kinderbijbels?

Het grootste verschil is dat mijn focus meer ligt op de grote lijn dan op de losse geschiedenissen. Sommige verhalen, die in de meeste kinderbijbels apart staan beschreven, heb ik samengevoegd. Alles staat in chronologische volgorde, verbonden door bruggetjes en met extra aandacht voor de context van het verhaal. Verder staan er in het Nieuwe Testament onder elk verhaal beloofd is beloofd-kaders waarin teksten uit het Oude Testament worden aangehaald die in dat gedeelte hun vervulling krijgen. In de Tenach staan juist veel vooruitwijzingen naar de Messias. Tussen de twee testamenten staat ook een kort overzicht van gebeurtenissen in de tijd tussen het Oude - en het Nieuwe Testament, waardoor duidelijk wordt waarom het leven in het Nieuwe Testament er zo anders uitziet. Daarin worden ook nieuwe begrippen zoals synagoge, Farizeeën, enzovoorts verklaard.

Toch was het nog even spannend of de bijbel wel uitgegeven kon worden.

Zeker! Nadat de laatste tekening van Jenske in december 2021 binnenkwam en mijn man David de lay-out naar Uitgeverij Gideon verstuurde, bleken de papierprijzen enorm te zijn gestegen. Hierdoor zou de prijs voor deze bijbel veel te hoog worden. De uitgever zette vervolgens een crowdfundingsactie op en binnen de kortste keren was er genoeg geld binnen om het drukproces in gang te zetten. Alle reden om God hiervoor te danken!

Wat hoop je dat deze uitgave de kinderen zal brengen?

Mijn gebed voor de kinderen is dat ze de God van Israël zullen leren kennen, van Zijn volk gaan houden en natuurlijk het belangrijkste: dat ze hun leven toevertrouwen aan Jezus de Messias, onze Redder en Heere.

“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat” (Deut. 6:6-7).

Bestel de gezinsbijbel

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten