Bruggen bouwen en de Messias verkondigen

Mordechai-Klimer.png Naar overzicht Print pagina

Mordechai Klimer is een Israëliër met familiewortels in Roemenië. Op 14 mei 1948 varen zijn ouders van Cyprus naar Israël. Al de volgende dag moet zijn vader meehelpen om zijn nieuwe thuisland te verdedigen tegen de Arabieren. Zonder legerervaring en hij spreekt dan nog geen woord Hebreeuws.

Na 1948 begint de opbouw van het land en Mordechai’s ouders werken keihard mee in de kibboets. Hierdoor wordt Mordechai vooral opgevoed door zijn streng-religieuze opa en oma. Beiden zijn Holocaustoverlevenden. Van christenen moeten ze niets hebben. In de kampen hebben ze te vaak gezien hoe de ‘christelijke’ nazi’s op zondag na hun kerkbezoek de meest gruwelijke dingen deden. De Sjoah drukt een stempel op Mordechai’s leven. Hij groeit op tussen mensen met getatoeëerde nummers op hun arm.

Roemenië en de Joden

Voor de oorlog heeft Roemenië nog een grote Joodse gemeenschap. Volgens een rapport uit 2004 zijn vooral de Roemeense autoriteiten verantwoordelijk geweest voor de planning en uitvoering van de moord op bijna 300.000 Joden. De meeste Roemeense overlevenden zijn na de Sjoah naar Israël geëmigreerd, en nu wonen er nog maar een paar duizend Joden in het land. Klinkt in de jaren ’30 nog het Jiddisch in bijna elke straat, vandaag moet je de Jiddischsprekende Jood zoeken.

Antisemitisme

Mordechai’s opa is voor de oorlog officier in het Roemeense leger. Hij is een religieuze en trotse Jood, die weigert om zijn naam, Ben-Zion, te veranderen. De nazi’s pakken hem dan ook vrij snel op en zetten hem op transport. In zijn trein worden 3000 Joden gepropt en bij aankomst blijken maar 9 van hen de tocht te hebben overleefd! Mordechai’s opa is een van hen. Uiteindelijk komt hij terecht in Bergen-Belsen. Na zijn ontsnapping uit het kamp sluit hij zich aan bij de Russische partizanen. Mordechai: “Mijn opa heeft geleden onder de Roemenen en de nazi’s, maar ook onder de Russen. Ze waren wreed en zeer antisemitisch. Opa vocht met hen mee tegen de nazi’s, maar moest als Jood wel achteraan staan in de rij voor de keuken. Bij gevaarlijke missies zetten de Russen wel altijd de Joden vooraan in de linies!”

Een soortgelijke ervaring heeft ook oma Klimer. De verstandhouding met haar christelijke buren is altijd redelijk goed. Tot aan die dag dat zij door haar buurman wordt aangevallen en uitgemaakt voor ‘moordenaar van onze God’. Mordechai's moeder ziet hoe oma vervolgens wordt afgevoerd door de nazi’s. Oma overleeft Auschwitz, maar wantrouwt vanaf die dag alle christenen.

Immigratieschepen

In 1944 verlaten de ouders van Mordechai, afzonderlijk van elkaar, Roemenië per zogeheten Betar-schip. Omdat het Brits bestuur een maximum van een paar duizend immigranten per jaar heeft ingesteld, organiseert Betar ‘illegale’ immigraties naar Palestina. Men schat dat zo’n 17.000 Joden, maar volgens anderen zelfs 40.000, per boot naar Palestina zijn overgebracht. De latere premier van Israël, Menachem Begin, heeft een zeer belangrijke rol gehad in de Betar-beweging.

Als het schip van Mordechai’s ouders aanmeert in Haifa, wordt het door de Britten linea recta teruggestuurd naar een detentiekamp op Cyprus. Daar ontmoeten de ouders elkaar en trouwen ze ook. Dan wordt het 14 mei 1948 … eindelijk mogen ze overvaren naar Israël. Al de volgende dag moet vader Klimer meevechten om de jonge Joodse staat te beschermen tegen de Arabieren.

Een logische stap

Mordechai’s keuze voor een carrière in het Israëlische leger is een logisch gevolg van zijn opvoeding. Wees sterk en dien je land, is het motto van opa Klimer. Na 22 jaar als commandant in de IDF te hebben gediend, gaat Mordechai min of meer met pensioen. In Israël mag dat na een dienstperiode van ten minste twintig jaar. Op zijn veertigste wordt hij directeur van een kostschool. In die periode brengt het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een grote immigratiegolf teweeg. Het is niet ongewoon dat Russische Joden hun kinderen alvast vooruitsturen naar Israël. Zij worden onder andere opgevangen op kostscholen, waar ze onderwijs krijgen over land, volk en het jodendom. Mordechai is erg begaan met deze jonge immigranten.

Volg Mij

In 1995 wordt hij door de Israëlische overheid gevraagd om in Siberië en het Russische Verre Oosten Joden te begeleiden bij hun emigratie naar Israël. Zo belandt hij in Siberië, alleen, uit zijn vertrouwde Israëlische omgeving en de Russische taal nauwelijks machtig. Na drie maanden wil hij nog maar één ding: weg! Dan gebeurt er iets wat zijn leven totaal op zijn kop zet. Drie nachten lang hoort hij een duidelijke stem: Volg Mij! Hoezo volgen? Een orthodoxe Jood volgt helemaal niemand, alleen God. Na drie doorwoelde nachten breekt gelukkig de ochtend aan waarop hij uitgerust wakker wordt. Met een lied in zijn hart en de sterke wens om meer te leren over de Messias en om de Bijbel te lezen.

Dat verlangen is zo groot dat hij zelfs terugvliegt naar Jeruzalem om daar een complete Bijbel te kopen. “In een maand lees ik tien keer het Nieuwe Testament. Het is zo Joods! Hoe kan dit boek verschrikkelijk zijn voor ons?” Daarna leest Mordechai ook weer de Tenach en herkent daarin overal de Messias. Het aantal Messiaanse profetieën met hun vervulling in de Heere Jezus is overweldigend. Voor Mordechai is het duidelijk: Jesjoea is de Messias van Israël.

Weer thuis

Eenmaal terug in Israël kunt u zich voorstellen hoe de reactie van zijn ouders is geweest. Hun zoon is nu een christen! Maar Mordechai’s getuigenis en Joodse leefwijze zorgen ervoor dat ze hun ideeën over christenen enigszins bijstellen. Voor Mordechai is het belangrijk om een manier te vinden om in Israël de Messias te verkondigen, zonder problemen te veroorzaken. Hij vindt dat de Israëli’s gewezen moeten worden op het Joodse karakter van het evangelie en van het Nieuwe Testament. Ook zet hij zich in om de relatie tussen Joden en christenen te verbeteren. Dat heeft in 2002 geresulteerd in de oprichting van Sabra. Dit is een hulpverlenende instelling die actief is in verschillende landen, maar op dit moment vooral in Noord-Israël met de opvang van nieuwe immigranten, de zorg voor Holocaustoverlevenden en andere hulpbehoevenden.

Met Sabra wil Mordechai bruggen bouwen tussen Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de heidenen. Vooral de eenheid in Christus benadrukken! Daarnaast begeleidt hij ook Joden die naar Israël willen emigreren en geeft hij onderwijs aan Joden aangaande hun Joodse wortels.

Het gaat om Israëls Messias

Mordechai probeert op een laagdrempelige en ontspannen manier Joodse mensen met God en de Messias bekend te maken. Elke week houdt hij sabbatsdiensten voor onder andere de nieuwe immigranten. Vanuit de Bijbel, Tenach en Nieuw Testament, geeft hij onderwijs over de Messias. Hij kent, gezien zijn orthodoxe achtergrond, de gevoeligheden en alle vooroordelen over het Nieuwe Testament. Uit de groep komen af en toe Joodse mensen tot geloof. “En dat is wat telt”, aldus Mordechai, “dat Joodse mensen Jesjoea, de Messias van Israël vinden!”

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten