Berichten over Jodendom

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

  Messiasverwachting

  Pieter A. Siebesma - 16 december 2020

  Zowel orthodoxe Joden als orthodoxe christenen zien uit naar de komst van de Messias. Terwijl wij geloven dat de Heere Jezus voor de tweede keer zal komen, verwachten Joden dat hij nog moet komen. Maar dat is zeker niet het enige verschil. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.

  Lees meer over "Messiasverwachting"

 2. Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

  Heeft Jezus de Wet afgeschaft?

  Michael. L. Brown - 16 december 2020

  De Joodse dr. Michael Brown geeft gastlezingen op theologische instituten, heeft als auteur tal van boeken en artikelen op zijn naam staan, waaronder een vijfdelige serie: ‘Answering Jewish objections against Jesus’1. Ook debatteert hij met rabbijnen op radio en televisie en laat vanuit de Schriften zien dat Jezus de Messias is. In deze Beet Hamidrasj gaat Brown in op de vraag of de Heere Jezus de wet heeft afgeschaft en hoe we dat moet zien in het licht van de brieven van Paulus.2

  Lees meer over "Heeft Jezus de Wet afgeschaft?"

 3. Bijbelstudie-Wat-ging-er-mis-in-Qumran.png

  Wat ging er mis in Qumran?

  Alfred Esch - 9 november 2020

  Sinds 1947 denkt iedereen bij het horen van de naam Qumran onmiddellijk aan de Dode Zeerollen. Qumran, ten noordwesten van de Dode Zee, kwam in het nieuws door een bijzondere ontdekking van een zoekende herder. Wat gebeurde er?

  Lees meer over "Wat ging er mis in Qumran?"

 4. Bijbelstudie-Verloste-schepselen-of-tobberige-ploeteraars.png

  Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?

  Marjorie W. Eberlé-Gotlib (1914-2009) - 5 november 2020

  Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. ging het Jodendom in de verstrooiing. Zonder een tempel, waar vergeving van zonden kon worden bewerkt door het brengen van offergaven, kwam het in de diaspora tot een nieuwe vorm van aanbidding.

  Lees meer over "Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?"

 5. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-en-het-gebed-om-regen.png

  Toe Bisjwat en gebed om regen

  Ton Stier - 5 november 2020

  Deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.

  Lees meer over "Toe Bisjwat en gebed om regen"

 6. Bijbelstudies-Toe-Bisjwat-2018.tif

  Toe Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen

  Ineke van Lieshout - 5 november 2020

  Het nieuwjaarsfeest van de bomen wordt in heel Israël gevierd. Vanwege de aandacht voor het milieu is het ook voor veel andere landen de aanleiding om extra aandacht te schenken aan dit bomenfeest.

  Lees meer over "Toe Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen"

 7. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-de-les-van-de-bomen.png

  Toe Bisjwat, de les van de bomen

  Ton Stier - 5 november 2020

  Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen, wordt deze maand weer overal in Israël gevierd. De openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven. De natuur ontwaakt, de lente is begonnen.

  Lees meer over "Toe Bisjwat, de les van de bomen"

 8. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat.png

  Toe Bisjwat (Bomenfeest)

  Redactie - 5 november 2020

  Toe Bisjwat betekend letterlijk ‘de 15e Sjewat’. Op deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot.

  Lees meer over "Toe Bisjwat (Bomenfeest)"

 9. Bijbelstudie-Tisja-Beav-Treurdag-verwoesting-tempel.png

  Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)

  Redactie - 5 november 2020

  Tisja be-Av geldt als de zwaarste vastendag van het jaar. De naam duidt op de negende dag van de maand Av. Op die dag werd zowel de Eerste als de Tweede Tempel verwoest. (In respectievelijk 586 v. Chr. en in 70 na Chr.)

  Lees meer over "Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)"

 10. Bijbelstudie-Soekot.png

  Soekot (Loofhuttenfeest)

  Redactie - 5 november 2020

  Bij het Loofhuttenfeest (Soekot) wordt allereerst aan de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn gedacht. Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (= hut; meervoud: soekot). In Leviticus 23:39-43 lezen we hoe dit Feest des HEEREN gevierd moest worden. Door een week in zo'n loofhut, ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid en zijn behoefte aan bescherming. Het Loofhuttenfeest is tegelijk een oogstfeest. Om de herfstoogst tijdig binnen te halen, brachten de boeren in warme streken de nacht vaak ook door in hutten, op het land.

  Lees meer over "Soekot (Loofhuttenfeest)"

Sluiten