Berichten over Jodendom

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Sjawoeot.png

  Sjawoe'ot (Wekenfeest)

  Redactie - 5 november 2020

  Sjawoe'ot, ook gespeld als: Shavuot of Sjavoeot, het tweede grote jaarlijkse feest, is het Joodse Wekenfeest. Wekenfeest omdat het zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling (: de periode tussen Pesach en Sjawoe'ot).

  Lees meer over "Sjawoe'ot (Wekenfeest)"

 2. Bijbelstudie-Simchat-Thora.png

  Simchat Tora (Vreugde der Wet)

  Redactie - 5 november 2020

  Simchat Tora wordt vaak vertaald met ‘Vreugde der Wet’, hoewel het woord ‘Tora’ meer de betekenis heeft van onderwijzing dan van wet. Met dit feest wordt gevierd dat het Joodse volk van God, via Mozes, de Tora ontving. Er is vreugde omdat de Tora (eerste vijf boeken van Mozes) een lamp voor de voeten is. Door die Tora kunnen we ons ontwikkelen tot de mens die we moeten zijn, zo is de Joodse gedachte.

  Lees meer over "Simchat Tora (Vreugde der Wet)"

 3. Bijbelstudie-Sefarad-thuisland-van-Sefardische-Joden.png

  Sefarad: thuisland van Sefardische Joden

  Annechiena Vrolijk - 5 november 2020

  Sefarad is in het Jodendom de algemeen erkende aanduiding voor Spanje. We treffen deze geografische naam aan bij de profeet Obadja (vs. 20b) met betrekking tot een plaats waar ballingen uit Jeruzalem zich zouden vestigen en van daaruit zuidelijke steden bezitten1. Maar wat leert de geschiedenis ons nog meer?

  Lees meer over "Sefarad: thuisland van Sefardische Joden"

 4. Bijbelstudie-Rosj-Hasjana.png

  Rosj Hasjana

  Redactie - 5 november 2020

  Rosj Hasjana (letterlijk: het hoofd van het jaar) is het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het valt op de eerste twee dagen van de eerste Joodse maand: Tisjri (omstreeks onze septembermaand). 

  Lees meer over "Rosj Hasjana"

 5. Bijbelstudie-Rondom-de-dood.png

  Rondom de dood

  Alfred Esch - 5 november 2020

  De Joodse visie op leven en dood heeft geleid tot bijzondere gebruiken, ook bij ’t eind van dit aardse leven. Leven heeft altijd voorrang boven de dood. Als een leven echter niet meer te redden is, moet een mens ook waardig kunnen sterven. Verzachten van het lijden is een plicht. Euthanasie ten enen male verboden.

  Lees meer over "Rondom de dood"

 6. Bijbelstudie-Poerim.png

  Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)

  Redactie - 5 november 2020

  Het meest uitbundige feest van het jaar is wel Poeriem. Dit feest, dat meestal in maart valt, is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman, een hooggeplaatst persoon aan het hof van de Perzische koning.

  Lees meer over "Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)"

 7. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 1

  Pieter A. Siebesma - 4 november 2020

  Orthodoxie en Orthopraxie
  Vraag aan een willekeurige christen wat het verschil is tussen orthodoxe Joden en orthodoxe christenen en zijn eerste reactie zal zijn: Jezus. Dit is natuurlijk juist, maar het is niet het enige verschil. Joden zijn geen ‘minus- Jezus-christenen’. In een aantal artikelen wil ik stilstaan bij essentiële verschillen tussen Joden en christenen, beginnend met het verschil tussen orthopraxie en orthodoxie.

  Lees meer over "Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 1"

 8. Priesters.png

  Opnieuw tempelpriesters in opleiding

  David van Wijck - 4 november 2020

  Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters. Via de website www.indiegogo.com kan men doneren aan het opleidingscentrum, genaamd ‘Nezer HaKodesh’. De naam betekent ‘Kroon van heiligheid’ en verwijst naar Exodus 29:6.  

  Lees meer over "Opnieuw tempelpriesters in opleiding"

 9. Namen Tenach.png

  Namen in de Tenach

  Sergey Dariy - 3 november 2020

  Wie de namen in de Bijbel bestudeert, komt niet alleen veel te weten over bepaalde historische personen, maar ook over waartoe God hen had voorbestemd. ‘Nomen est omen’ – ‘de naam is een voorteken’, pleegden de oude Romeinen te zeggen. De naam die ouders aan hun kind gaven, kwam nooit zomaar uit de lucht vallen. Er was altijd een bepaalde reden voor, ongeacht of ze nu wisten wat de bestemming van het leven van hun kind zou zijn. In deze studie bespreken we enkele betekenissen en achtergronden van Hebreeuwse namen.

  Lees meer over "Namen in de Tenach"

 10. Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

  Masjiach - Messias

  Redactie - 3 november 2020

  Masjiach is het Hebreeuwse woord voor Messias. Het betekent ‘de Gezalfde’. De Griekse vertaling van dat woord is Christos (Christus). Voor de Hebreeuwse profeten is de Messias een unieke en heel specifieke figuur, een volmaakte Koning die uit de stam Juda en het huis van David stamt.

  Lees meer over "Masjiach - Messias"

Sluiten