Berichten over Jodendom

Weblogberichten

 1. Hoe religieus is Israel.png

  Hoe religieus is Israël?

  David van Wijck - 28 oktober 2020

  Soms krijgen we van medegelovigen verbaasde reacties op de bijbelverspreiding. Zeker als het de Tenach betreft.

  Lees meer over "Hoe religieus is Israël?"

 2. Het messianisme van Menachem.png

  Het messianisme van Menachem Mendel Schneerson

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  De controverse rond de Messiaanse ideeën van de Lubavitcher Chabad Chassidiem heeft de laatste twintig jaar veel aandacht getrokken. Wie de beweging wat nader onderzoekt, ontdekt ook snel waarom.

  Lees meer over "Het messianisme van Menachem Mendel Schneerson"

 3. Bijbelstudie-Het-keppeltje.png

  Het keppeltje

  Alfred Esch - 28 oktober 2020

  Het keppeltje is misschien wel één van de meest opvallende uiterlijke kenmerken van de Joodse man. Niet voor niets worden keppeltjes in Frankrijk al in één adem genoemd met de islamitische hoofddoekjes! Duidelijk symbolen met religieuze ‘lading'.

  Lees meer over "Het keppeltje"

 4. Bijbelstudie-Video.png

  Het 'verboden' hoofdstuk (Jesaja 53)

  Redactie - 27 oktober 2020

  Bekijk de prachtige video waarin de Messiaans Joodse jongere Ariel, met Joodse mensen in Israël, in gesprek raakt over Jesaja 53.

  Lees meer over "Het 'verboden' hoofdstuk (Jesaja 53)"

 5. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In het eerste artikel van deze serie zijn we ingegaan op een essentieel verschil tussen het Jodendom en het christendom: orthopraxie (de juiste praktijk of het juiste handelen) en orthodoxie (de juiste leer). Christenen maken zich veelal druk over de vraag of iemand wel of niet de juiste leer aanhangt. Voor Joden is dit aspect veel minder belangrijk. Of iemand een vrome Jood is wordt niet zozeer bepaald door wat hij gelooft. Het gaat erom of men zich houdt aan de voorschriften van de Thora en de mondelinge wet en daarnaar leeft.

  Lees meer over "Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2"

 6. Bijbelstudie-Gebed-en-Hebreeuwse Christenen.jpg

  Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In de tijd van de apostelen en in de tweede eeuw zijn er veel Joden zowel in het land Israël als daarbuiten tot het geloof in de Messias gekomen. Vanaf de derde eeuw, als de overgrote meerderheid van de christelijke gemeenten uit niet-Joden bestaat en het christendom vanaf Constantijn de Grote de staatsgodsdienst in Europa wordt, verandert dat. Tot aan de negentiende eeuw zijn het vooral individuele Joden die in de Heere Jezus als Messias geloven. Het antisemitisme en de daarmee gepaard gaande discriminatie en achterstelling van Joden maken het christelijk geloof niet aantrekkelijk.

  Lees meer over "Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw"

 7. Bijbelstudies-Erfzonde.jpg

  Erfzonde

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Orthodoxe Joden en orthodoxe christenen hebben het Oude Testament gemeenschappelijk. Toch worden op basis van dezelfde Bijbelgedeelten geheel verschillende conclusies getrokken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de visie op de erfzonde en bij de vraag of een mens zich wel of niet aan de Thora kan houden.

  Lees meer over "Erfzonde"

 8. Eindtijdverwachting binnen het Jodendom.png

  Eindtijdverwachting binnen het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Net zoals onder christenen verschillend wordt gedacht over de toekomst van deze wereld, hebben ook Joden diverse opvattingen over hoe het met de wereld zal aflopen. Hier volgt een overzicht.

  Lees meer over "Eindtijdverwachting binnen het Jodendom"

 9. De Satmars.png

  Een onbekende wereld

  David van Wijck - 26 oktober 2020

  Tijdens mijn eerste bezoek aan de Klaagmuur was ik onder de indruk van de biddende en dansende Joodse mannen. Als christenen kunnen we een voorbeeld nemen aan hun toewijding.

  Lees meer over "Een onbekende wereld"

 10. Een lange moeizame weg.png

  Een lange moeizame weg

  Sergey Dariy - 26 oktober 2020

  Er is een bekend Joods gezegde over twee synagogen in dezelfde straat: de een is om te bezoeken, de ander om te mijden. Uit de Joodse geschiedenis leren we veel over de confrontatie tussen de chassidim en mitnagdim in de 18e en 19e eeuw en over de discussies, die er nog steeds zijn, tussen de religieuze zionisten en de antizionisten.

  Lees meer over "Een lange moeizame weg"

Sluiten