Berichten over Nieuw Testament

Weblogberichten

 1. De verloren zoon.png

  De verloren zoon in de Joodse context

  Christian Stier - 19 januari 2021

  De gelijkenis van de verloren zoon is een van de meest gebruikte beelden uit het Nieuwe Testament. In dit artikel benadrukken we de Joodse context en trekken we de lijnen door naar het huidige Israël. 

  Lees meer over "De verloren zoon in de Joodse context"

 2. Bijbelstudie-Hoe-Joods-Hebreeenbrief.png

  Hoe Joods is de Hebreeënbrief?

  Pieter A. Siebesma - 11 januari 2021

  Het Nieuwe Testament bevat geschriften en brieven die zijn geschreven door Joden. We realiseren ons dat niet altijd, omdat de taal van het Nieuwe Testament Grieks is en de auteurs met hun Griekse namen worden genoemd. Immers niet Hebreeuws of Aramees, maar Grieks was de taal die de meeste Joden in de eerste eeuw spraken. Het Nieuwe Testament is dan ook geschreven in een speciaal soort Grieks (koine Grieks) dat je ook Joods Grieks zou kunnen noemen. Oudtestamentische passages worden vaak geciteerd vanuit de Septuaginta vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament die in de eeuwen voor de jaartelling in Alexandrië is ontstaan.

  Lees meer over "Hoe Joods is de Hebreeënbrief?"

 3. iBasics.jpg

  Waarom is Israël belangrijk?

  Jeep van der Schoot - 16 december 2020

  Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijke profetische vooruitblik gegeven waarom Israël belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we over vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw. 

  Lees meer over "Waarom is Israël belangrijk?"

 4. Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

  Moeten christenen zich aan de Wet houden?

  Michael. L. Brown - 16 december 2020

  In het artikel ‘Heeft Jezus de Wet afgeschaft?’ schreef de Joodse bijbelleraar Michael Brown over de betekenis van de wet ten tijde van Jezus’ dienst op aarde en de interpretatie ervan in de brieven van Paulus. In dit artikel de vraag: Moeten christenen zich aan de Wet houden? 

  Lees meer over "Moeten christenen zich aan de Wet houden?"

 5. Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png

  Jeruzalem, een steen die moeilijk te tillen is

  Christian Stier - 16 december 2020

  Er is geen stad ter wereld waar zoveel strijd om is als Jeruzalem. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk? Vanwaar die aanhoudende strijd in de stad waar drie monotheïstische godsdiensten hun geloof praktiseren? En waar gaat het volgens de Bijbel naartoe? 

  Lees meer over "Jeruzalem, een steen die moeilijk te tillen is"

 6. Bijbelstudie-Onthoud-het-Joodse-volk-het-Evangelie.png

  Het Joodse karakter van het Evangelie

  Ton Stier - 16 december 2020

  “Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham ...” Afgedrukt op een grote banner lazen verbaasde Israëli’s in onze bijbelstand1 de lijst met Joodse namen van Mattheüs 1. Was Jezus dan toch een Jood? Zou Hij, mede door Zijn bewaarde geslachtsregister, dan toch de Messias kunnen zijn? Maar het Nieuwe Testament is toch het boek van de christenen? 

  Lees meer over "Het Joodse karakter van het Evangelie"

 7. Bijbelstudie-Audio.png
 8. Bijbelstudie-Audio.png

  Het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)

  Ton Stier - 12 november 2020

  Veel initatieven voor eenheid onder christenen worden ondersteund met Johannes 17. Is dat terecht?

  Lees meer over "Het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)"

 9. De verloren zoon (Lukas 15)

  Ton Stier - 12 november 2020

  Een studie van de gelijkenis uit Lukas 15:11-32 met het thema 'verloren en gevonden'. 

  Lees meer over "De verloren zoon (Lukas 15)"

 10. Bijbelstudie-Audio.png

  De intocht in Jeruzalem (Lukas 19)

  Ton Stier - 12 november 2020

  Lukas verbindt de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem met de voorafgaande gelijkenis.

  Lees meer over "De intocht in Jeruzalem (Lukas 19)"

Sluiten