Berichten over Nieuw Testament

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png

  De Emmaüsgangers (Lukas 24)

  Ton Stier - 12 november 2020

  Een studie over de ontmoeting tussen de Heere Jezus en de twee mannen op weg naar Emmaüs.

  Lees meer over "De Emmaüsgangers (Lukas 24)"

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  4 getuigenissen van onze Heere Jezus Christus

  Ton Stier - 11 november 2020

  Een studie over het viervoudig getuigenis van de Heere Jezus zoals de vier evangelisten dat onder inspiratie van de Heilige Geest hebben opgetekend.

  Lees meer over "4 getuigenissen van onze Heere Jezus Christus"

 3. Bijbelstudie-Zend-ons-de-Messias.png

  Zend ons de Messias

  Arthur Michelson (1886-1968) - 9 november 2020

  In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van zijn brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’, waarin Michelson diverse Oudtestamentische profetieën omtrent de Heere Jezus behandelt. Profetieën die binnen het rabbijnse judaïsme vaak een heel andere duiding kregen.

  Lees meer over "Zend ons de Messias"

 4. Bijbelstudie-Vragen-over-het-Messiaanse-rijk.png

  Vragen over het Messiaanse Rijk

  Christian Stier - 5 november 2020

  Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en ander voorstellen?’

  Lees meer over "Vragen over het Messiaanse Rijk"

 5. Bibjelstudies-verkenningen-in-openbaring.tif

  Verkenningen in Openbaring (drie studies)

  Ton Stier - 5 november 2020

  In deze studies willen we enkele hoofdlijnen van het boek Openbaring in beeld te brengen. Een poging daartoe stuit al snel op verschillende verklaringen die er ten aanzien van dit belangwekkende Bijbelboek bestaan.

  Lees meer over "Verkenningen in Openbaring (drie studies)"

 6. Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

  Stijlfiguur metafoor

  Hans van de Lagemaat - 5 november 2020

  We horen het alom. We moeten de Schrift letterlijk lezen. God zegt wat Hij bedoelt en Hij bedoelt wat Hij zegt. We moeten niet gaan vergeestelijken. Het zijn allemaal uitspraken waar we voluit achter kunnen staan. Maar wel met een kleine kanttekening...

  Lees meer over "Stijlfiguur metafoor"

 7. Bijbelstudie Schapen zonder herder.jpg

  Schapen zonder herder

  David van Wijck - 5 november 2020

  Het zou in Amsterdam ondenkbaar zijn: een kudde schapen in het centrum van de stad. Maar niet in Israël, want tijdens mijn laatste verblijf in Jeruzalem stond op het kleine grasveldje naast het appartement een kudde schapen te grazen. Schapen en hun herders horen bij Israël, zolang als het volk bestaat. De broers van Jozef zeiden al tegen farao: “Uw dienaren zijn herders van kleinvee, zowel wij als onze vaderen” (Gen. 47:3). Wie de Bijbel bestudeert, ontdekt echter dat zij niet in de eerste plaats herders zijn, maar veeleer de schapen. In deze studie volgen we de boeiende lijn die we in de Bijbel over ‘schapen’ tegenkomen.

  Lees meer over "Schapen zonder herder"

 8. De Tenach.png

  Openbaring en de dag des Heeren

  Ton Stier - 3 november 2020

  Er bestaat veel verwarring over het begrip ‘dag des Heeren’, de dag waarop Johannes zich in de geest bevond (Opb. 1:10). Sommigen menen dat het hier gaat om de zondag, de eerste dag van de week, oftewel Christus’ opstandingdag.

  Lees meer over "Openbaring en de dag des Heeren"

 9. Bijbelstudies-Openaring13-in-Joodse.jpg

  Openbaring 13 in Joodse context

  Christian Stier - 3 november 2020

  De twee beesten uit Openbaring 13 staan voor twee satanische figuren die in de eindtijd op het wereldtoneel zullen verschijnen. Het eerste beest uit de zee wordt omschreven als de wereldleider en het tweede beest, dat uit de aarde komt, als de valse profeet. Over hen is al heel wat gespeculeerd. Maar is er ook oog voor de Joodse achtergronden en voor het feit dat de twee beesten vooral in en rondom Israël actief zullen zijn?

  Lees meer over "Openbaring 13 in Joodse context"

 10. Bijbelstudies-nog-een-hele-korte-tijd.jpeg

  Nog een heel korte tijd!

  Ton Stier - 3 november 2020

  Wellicht kennen we de woorden uit de Hebreeënbrief waarmee de apostel zijn lezers waarschuwt en bemoedigt: “Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven” (Hebr. 10:37). Maar welke betekenis hebben deze woorden als we bedenken dat we inmiddels zo’n tweeduizend jaar verder zijn?

  Lees meer over "Nog een heel korte tijd!"

Sluiten