Berichten over Nieuw Testament

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Nieuw-of-vernieuwd-verbond.png

  Nieuw of vernieuwd verbond

  Hans van de Lagemaat - 3 november 2020

  Vraag: In een brochure kwam ik laatst tegen dat het beter is om te spreken van een vernieuwd verbond in plaats van het nieuwe verbond. Dat zou beter bij de grondtekst passen. Kunt u hier enige duidelijkheid over geven?

  Lees meer over "Nieuw of vernieuwd verbond"

 2. Bijbelsstudies-namen-van-de-heere-in-openbaring.jpeg

  Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring

  Redactie - 3 november 2020

  “Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie”, aldus de engel die Johannes ervan weerhoudt iemand anders dan God te aanbidden (19:10). Want terwijl de valse profeet de mensheid opwekt om het beest uit de zee en daarmee satan zelf een goddelijke status toe te kennen (19:20), maakt de ware profetie de Heere Jezus Christus tot centrum van aanbidding. De grotendeels unieke namen en titels van de Heere Jezus in Openbaring staan veelal in een scherpe contrastverhouding tot personen en demonische wezens met hun gruwelen tijdens ‘de dag des Heeren’ (1:10). We geven een overzicht van Zijn namen en titels, zoals die (soms exclusief) in het boek Openbaring te vinden zijn. 

  Lees meer over "Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring"

 3. Bijbelstudie-Namen-en-titels-van-de-Heere-Jezus-in-Johannes-1.png

  Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1

  Eric Browning - 3 november 2020

  In deze studie willen wij de namen en titels van de Heere Jezus bestuderen zoals we die vinden in hoofdstuk 1 van het Evangelie naar Johannes. Elke naam en titel werpt een specifiek licht op Israëls Messias.

  Lees meer over "Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1"

 4. Bijbelstudie-moeten-wij-ons-aan-de-wet-van-Mozes-houden?.jpg

  Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

  Pieter A. Siebesma - 3 november 2020

  “Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen” (Hand. 15:21).

  Lees meer over "Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?"

 5. Graftombe.jpg

  Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

  Gábor Locht - 3 november 2020

  De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen. De Heere stond op uit het graf. Dat graf is vanwege de Opstanding waarschijnlijk het meest besproken graf dat er bestaat. In dit artikel wil ik echter niet stilstaan bij de Opstanding, maar bij het begraven zelf. Hoe ging dat in het Jodendom uit de tijd van de Heere Jezus?

  Lees meer over "Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld"

 6. Adam1

  Melchizedek

  Christian Stier - 3 november 2020

  Deze studie gaat over iemand die voor velen een ietwat ‘mysterieus’ persoon is: Melchizedek, de koning-priester van Salem.

  Lees meer over "Melchizedek"

 7. Bijbelstudie-Mattheus.png

  Mattheüs, boek van Israëls Koning

  Redactie - 3 november 2020

  De evangelist Mattheus legt als geen ander de focus op het koninkrijk voor Israël. Daarbij sluit hij aan bij het getuigenis van de Joodse profeten omtrent de komst, het koningschap en het koninkrijk van Israëls Messias. 

  Lees meer over "Mattheüs, boek van Israëls Koning"

 8. Bijbelstudie-Lessen-uit-de-indeling-van-Genesis.png

  Jesaja 35: De woestijn zal bloeien en blinden zullen zien

  Anton van de Haar - 29 oktober 2020

  Zonder enige twijfel biedt het een adembenemende aanblik: het toneel waar gewoonlijk de dood heerst, verandert in een uitgestrekte oase waar het leven floreert. Talloze bloemen en planten ontwaken uit een maandenlange slaap.

  Lees meer over "Jesaja 35: De woestijn zal bloeien en blinden zullen zien"

 9. Bijbelstudie-Israels-Immanuel.png

  Israëls Immanuël

  Christian Stier - 29 oktober 2020

  Met Kerst lezen we vaak de bekende woorden uit Mattheus 1:23: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons”. Deze laatste woorden “God met ons” passen we vaak op onszelf toe, zonder te beseffen dat
  God deze zegen in de eerste plaats voor Zijn volk heeft bedoeld.

  Lees meer over "Israëls Immanuël"

 10. Bijbelstudie-Israel-en-het-koninkrijk.png

  Israël en het Koninkrijk

  Piet van der Lugt - 29 oktober 2020

  Er is door de jaren heen al heel wat gezegd en geschreven over het Koninkrijk van God. We komen dat Koninkrijk door de hele Bijbel heen regelmatig tegen; het is blijkbaar een belangrijk onderwerp. Als Gods Woord er veel aandacht aan besteedt, dan moeten wij als gelovigen dat ook doen. Ik geloof dat we bij de studie van zo’n omvattend onderwerp moeten werken vanaf de grote lijn naar de details.

  Lees meer over "Israël en het Koninkrijk"

Sluiten