Berichten over Nieuw Testament

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Israel-en-het-geheimenis-van-de-gemeente.png

  Israël en het geheimenis van de Gemeente

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  Voor een goed inzicht in Gods heilsplan is het belangrijk om oog te hebben voor de unieke positie die de Heere zowel Israël als de Gemeente afzonderlijk heeft toebedeeld. Maar ook oog te hebben voor de historische ontwikkeling waarin de Heere Zijn heilsplan ten uitvoer brengt.

  Lees meer over "Israël en het geheimenis van de Gemeente"

 2. Bijbelstudie-Intocht-te-Jeruzalem-in-de-profetie.png

  Intocht te Jeruzalem in de profetie

  Ton Stier - 29 oktober 2020

  Enkele dagen voor Zijn lijden en sterven rijdt de Heere Jezus Jeruzalem binnen op een ezelsveulen. Een veelvoud van opmerkelijke profetieën gaat in vervulling.

  Lees meer over "Intocht te Jeruzalem in de profetie"

 3. iBasics.jpg

  iBasics: Geënt op Israël?

  Christian Stier - 28 oktober 2020

  Er zijn van die bekende gezegdes die je automatisch overneemt, maar waarvan het de vraag is of ze wel kloppen. Zo is er een gevleugelde uitspraak dat wij ‘op Israël geënt zijn’. Sommigen trekken daaruit de conclusie dat we terug moeten naar de Joodse wortels door ons te verdiepen in het Jodendom om zo de Bijbel beter te begrijpen. Maar op welk bijbelgedeelte is deze uitspraak gebaseerd? Staat dit er ook echt? En is dit ook de boodschap die de schrijver wil overbrengen?

  Lees meer over "iBasics: Geënt op Israël?"

 4. Bijbelstudie-Hoe-verloren-zijn-de-verloren-10-stammen.png

  Hoe verloren zijn de ‘verloren 10 stammen’?

  David Baron (1855-1926) - 28 oktober 2020

  Over de 10 stammen van Israël, die in de Assyrische ballingschap terecht kwamen, doen heel wat theorieën de ronde. Ze worden aangeduid als ‘de verloren 10 stammen’, maar hoe verloren zijn ze eigenlijk en maakt het Nieuwe Testament onderscheid tussen de begrippen ‘Joden’, als aanduiding voor de twee stammen en ‘Israël’ als aanduiding voor de tien stammen? Een studie van de bekende Joodse bijbelleraar David Baron (1857-1926).

  Lees meer over "Hoe verloren zijn de ‘verloren 10 stammen’?"

 5. Bijbelstudie-Gods-Verklarende-Boodschap.png

  Het Nieuwe Testament: Gods verklarende boodschap

  Ton Stier - 28 oktober 2020

  Al sjouwend met zware dozen Bijbels, hebben we wel eens schertsend tegen elkaar gezegd: ‘Kunnen we niet beter traktaten gaan verspreiden?’ Zonder enige twijfel gebruikt God goede Bijbelse traktaten om mensen tot kennis van Christus’ verlossingswerk te brengen. Toch geloven we dat, vooral als het gaat om het Joodse volk, niets uitgaat boven de aanbieding van Gods Woord. Maar waarom eigenlijk?

  Lees meer over "Het Nieuwe Testament: Gods verklarende boodschap"

 6. Het Koninkrijk geweld aangedaan.png

  Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

  Hans van de Lagemaat - 28 oktober 2020

  We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. De vertaling suggereert een gewelddadige inname van het Koninkrijk der hemelen. Maar hoe een dergelijke gedachte past binnen de context van de rede van de Heere Jezus laat zich moeilijk uitleggen. We zullen een poging wagen.

  Lees meer over "Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan"

 7. Bijbelstudie-Het-onzichtbare-Koninkrijk-van-God.png

  Het (on)zichtbare koninkrijk van God

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  Wat bedoelde de Heere Jezus met de woorden “Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze”? Of hebben we hier te maken met een gebrekkige vertaling?

  Lees meer over "Het (on)zichtbare koninkrijk van God"

 8. Bijbelstudie-Geboorteaankondigingen.png

  Geboorteaankondigingen en de komende wereld

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Jammer dat bij overdenkingen van de geboorteaankondigingen van de Heere Jezus en Zijn wegbereider Johannes de Doper vaak voorbij wordt gegaan aan de primaire context: Gods plan met Israël. Terwijl de geboorteaankondigingen in Mattheüs en Lukas toch naadloos aansluiten bij wat de oudtestamentische profeten hebben voorzegd over de twee komsten van de Messias en over de komende wereld.

  Lees meer over "Geboorteaankondigingen en de komende wereld"

 9. Bijbelstudie-Gans-Israel-behouden.png

  Gans Israël behouden

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Helaas bestaat er een toenemende verwarring over de vraag of het Joodse volk eigenlijk wel het Evangelie nodig heeft. Er staat toch ergens (!) dat ‘gans Israël’ behouden zal worden? Waarom zouden we hen Gods Woord aanbieden, als de Heere toch straks met Zijn volk tot Zijn doel komt?

  Lees meer over "Gans Israël behouden"

 10. Bijbelstudie-Epafroditus-groot-in-klein-zijn.png

  Epafroditus, groot in klein zijn

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De man over wie deze studie gaat, zou liever niet in een artikel geportretteerd worden. Hij deed slechts het werk van een dienstknecht. Ondanks zijn vele gaven, was hij bereid om werk te doen, waar anderen voor zouden terugdeinzen. Zijn naam komen we weinig tegen in de Bijbel. Maar wat we over hem lezen, is een getuigenis dat ook ons allen zou sieren.

  Lees meer over "Epafroditus, groot in klein zijn"

Sluiten