Berichten over Nieuw Testament

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Een-goddelijk-totdat.png

  Een goddelijk ‘totdat’

  Hugo Bouter - 26 oktober 2020

  Misschien zijn wij het ons niet altijd bewust, maar het woordje ‘totdat’ heeft in de Bijbel niet zelden een verstrekkende betekenis. In deze studie geven we een aantal voorbeelden met betrekking tot Gods plan met Israël.

  Lees meer over "Een goddelijk ‘totdat’"

 2. Bijbelstudie-Kaarsen-en-Kandelaars.png

  De zeven gemeenten in het boek Openbaring

  Piet Beker - 22 oktober 2020

  Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus, is een zeer belangwekkend boek om te bestuderen. Het is gericht aan de zeven gemeenten, zoals vermeld in hoofdstuk 1 vers 4: “Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn...”

  Lees meer over "De zeven gemeenten in het boek Openbaring"

 3. Bijbelstudie-De-wijzen-uit-het-Oosten.png

  De wijzen uit het Oosten

  Sergey Dariy - 22 oktober 2020

  Rond 312 na Christus schreef Eusebius dat het Mattheüsevangelie oorspronkelijk door deze ‘apostel voor de Joden’ in hun eigen taal was geschreven - Hebreeuws of Aramees. Het is daarbij opvallend dat Mattheüs, een Jood uit de priesterstam van Levi, als enige de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten heeft opgetekend. Wat zou hiervan de achtergrond kunnen zijn?

  Lees meer over "De wijzen uit het Oosten"

 4. Bijbelstudie-De-vijgenboom.png

  De vijgenboom

  Harry Honigh - 22 oktober 2020

  De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Maar hoe kan deze boom eerst door de Heere worden vervloekt om daarna week te worden en uit te botten?

  Lees meer over "De vijgenboom"

 5. Bijbelstudie-detweegetuigen.jpg

  De twee getuigen

  Harry Honigh - 22 oktober 2020

  Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren.

  Lees meer over "De twee getuigen"

 6. Bijbelstudie-De-melaatse-en-de-zondaar.png

  De melaatse en de zondaar

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.

  Lees meer over "De melaatse en de zondaar"

 7. KingChess.jpeg

  De komende Koning (Jeremia 23:5-8)

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Zowel Joden als christenen laten deze bekende tekstgedeelten slaan op de Messias. Immers, het gaat hier om een toekomstige nakomeling van David, Die als koning zal regeren in het land van Israël.

  Lees meer over "De komende Koning (Jeremia 23:5-8)"

 8. Bijbelstudie-Tempel-Eindtijd-Orthodox.JPG

  De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd en het orthodoxe Jodendom

  Christian Stier - 21 oktober 2020

  In een ander artikel gaat Pieter Siebesma in op de verschillende visies binnen het Jodendom op de herbouw van de tempel. Daar ligt de focus vooral op de (ultra)orthodoxe Joden. Gezien hun sterke groei in aantal verwacht men dat zij binnen veertig jaar de grootste stroming binnen het Jodendom zullen vormen. Maar wat betekent dit in het licht van de eindtijd en voor de herbouw van tempel?

  Lees meer over "De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd en het orthodoxe Jodendom"

 9. Bijbelstudie-Brief-van-Jeremia-aan-de-ballingen.png

  De brief aan de Hebreeën - Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

  David Gwilym-Jones - 15 oktober 2020

  ‘Hebreeën’ is een andere aanduiding voor ‘het Joodse volk’. Of deze titel nu wel of niet bovenaan de originele brief heeft gestaan, over de adressering behoeft weinig twijfel te bestaan. De brief zelf maakt duidelijk dat de lezer geacht wordt flink wat kennis van het Oude Testament in huis te hebben. Met andere woorden: Het is geschreven aan mensen die in de lange geschiedenislijn van Joodse gelovigen staan.

  Lees meer over "De brief aan de Hebreeën - Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond"

 10. Bijbelstudie-De-Bijbel-een-Joods-Boek.png

  De Bijbel, een Joods Boek

  Eelco Hooglander - 15 oktober 2020

  Er zijn heel wat wetenswaardigheden over de Bijbel op te noemen. De Bijbel is het oudste Boek van de wereld; er worden meer dan 560 miljoen Bijbels per jaar verkocht (1997); ondanks de ouderdom is de Bijbel nog steeds actueel; het heeft vele aanvallen weerstaan (Romeinse keizers die alle Bijbels lieten verbranden, de Rooms Katholieke Kerk die de Bijbel tot een verboden boek maakte en in onze tijd probeert de moderne schriftkritiek de Bijbel krachteloos te maken), maar het wonder is dat Gods Woord altijd staande bleef; de Bijbel is ook het meest vertaalde boek ter wereld. Uiteindelijk komen al die miljoenen Bijbels en al die vertalingen allemaal voort uit één oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse Bijbel.

  Lees meer over "De Bijbel, een Joods Boek"

Sluiten