Berichten over Overzichtsstudies

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Joodse-christenen-in-het-verzet.png

  Joodse christenen in het verzet

  Pieter A. Siebesma - 2 november 2020

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben Joden in Nederland een actieve rol in het verzet gespeeld. Dat daarbij ook Joodse christenen betrokken waren, is helaas nauwelijks bekend.

  Lees meer over "Joodse christenen in het verzet"

 2. Bijbelstudie-In-het-land-of-op-de-rots.png

  In het land of op de Rots

  Avi Snyder - 29 oktober 2020

  Veel christenen menen dat het belangrijker is om het Joodse volk terug te brengen naar Israël dan hen over de Heere te vertellen. Immers als ze eenmaal terug zijn in het land, komt de verlossing vanzelf. Ik geloof heel sterk dat er een dag zal komen waarop God alle Joodse mensen zal terugbrengen naar het Land. Maar leert de Bijbel dat de fysieke terugkeer van Israël prioriteit heeft?

  Lees meer over "In het land of op de Rots"

 3. Namen Tenach.png

  Genesis en Openbaring

  Ton Stier - 27 oktober 2020

  Als eerste Bijbelboek is Genesis het boek van het begin en is in de Hebreeuwse te vinden onder de naam Beresjit (letterlijk: in begin). In Genesis vinden we dan ook veel beginselen van de grote waarheden van Gods Woord. Waarheden in kiemvorm beschreven, worden in de rest van de Bijbel verder uitgewerkt.

  Lees meer over "Genesis en Openbaring"

 4. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In het eerste artikel van deze serie zijn we ingegaan op een essentieel verschil tussen het Jodendom en het christendom: orthopraxie (de juiste praktijk of het juiste handelen) en orthodoxie (de juiste leer). Christenen maken zich veelal druk over de vraag of iemand wel of niet de juiste leer aanhangt. Voor Joden is dit aspect veel minder belangrijk. Of iemand een vrome Jood is wordt niet zozeer bepaald door wat hij gelooft. Het gaat erom of men zich houdt aan de voorschriften van de Thora en de mondelinge wet en daarnaar leeft.

  Lees meer over "Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2"

 5. De Talmoed.png

  De Talmoed

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Naast de Tenach is de Talmoed de centrale tekst van het Jodendom. Voor veel mensen daarbuiten is het echter een complex en ontoegankelijk werk. Wat is nu precies de Talmoed en wat staat erin? In deze Beet Hamidrasj zullen we dieper ingaan op de geschiedenis en de inhoud van dit imposante werk. Ook bespreken we begrippen zoals de Mondelinge Wet, de Misjna en de Gemara, halacha en aggada.

  Lees meer over "De Talmoed"

Sluiten