Kerk Evangelie Israël

Kerk Evangelie Israël

Kerk Evangelie Israël

Beschrijving

In heldere bewoordingen toont drs. Piet van der Wolf aan dat de kerk veelal een eigen Israëltheologie is gaan ontwikkelen die niet op Bijbelse waarheden is gefundeerd. Joden worden daardoor het licht van het Evangelie onthouden. Van der Wolf roept de kerk op tot een heroriëntatie op de zendingsopdracht. “Want als het Evangelie voor iedereen ‘goed nieuws’ is, dan toch zeker voor de Joden.”

De apostel Paulus maakt duidelijk dat het Evangelie een 'kracht Gods is tot behoud voor een ieder die gelooft' (Rom. 1:16). Maar hierbij geldt wel: 'eerst de Jood'.

Door de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de staat Israël is binnen de kerk twijfel gerezen over de vraag of ook Israël het Evangelie gebracht moet worden. Zijn zij al niet het volk van God? Gaat God niet een eigen weg met hen, los van de kerk?

In dit heldere onderzoek toont drs. Piet van der Wolf aan dat de kerk veelal een eigen theologie is gaan ontwikkelen rondom Israël die echter niet op Bijbelse waarheden is gefundeerd. Joden wordt daardoor het licht van het Evangelie onthouden. In dit bijbelgetrouwe en buitengewoon belangrijke boek roept Van der Wolf de kerk op tot een heroriëntatie op de zendingsopdracht. "Want", zegt hij, "als het Evangelie voor iedereen 'goed nieuws' is, dan toch zeker voor de Joden."

Door misverstanden en pijn van alle vervolgingen is een kloof ontstaan tussen Joden en christenen. Die kloof kan overbrugd worden door Joden weer bekend te maken met het authentieke Evangelie, dat gegrond is in hun eigen Hebreeuwse Geschriften.

In winkelmand € 13,50

Deel dit artikel met anderen

Sluiten