Vertel het ze...

Wij verzenden twee keer per week bestellingen. Daardoor kunnen er een aantal dagen overheen gaan voordat u uw bestelling ontvangt.

Vertel het ze...

Vertel het ze...

Beschrijving

Met kinderen in gesprek over Israël
Vertel het ze... is bestemd voor meesters, juffen en kinderwerkers die vanuit de Bijbel met kinderen in gesprek willen gaan over Israël.

Israël is één van de belangrijkste thema's in de Bijbel. De Heere openbaart Zich als de God van Israël, Die Zijn volk liefheeft en een belangrijke plaats in Zijn heilsplan heeft toegekend.

Het is zo belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met Gods liefde voor Zijn oogappel Israël; dat zij weten dat uit hen de Christus is voortgekomen en dat we door hun profeten, evangelisten en apostelen Zijn Woord hebben ontvangen.

Gedreven door haar liefde voor de Heere, Zijn Woord en Zijn volk, schrijft Mirjam in deze brochure: "Wie met kinderen werkt, heeft de mooie taak om kinderen als het ware bij de hand te nemen en hen stapje voor stapje te leren ‘Wie de Heere God is'.

In de praktijk blijkt dat mensen op verschillende manieren omgaan met bijbelonderwijs. De één presenteert de Bijbel als een boek vol verhalen, waar je weliswaar van kunt leren, maar die waarschijnlijk niet echt gebeurd zijn. De ander beweert dat de God van de Bijbel Dezelfde is als die van de koran.

Er zijn ook mensen die zich binnen de context van de multiculturele samenleving voor een dilemma geplaatst zien: "Wat moeten wij met Israël in onze bijbelvertellingen?" Ondanks al die menselijke theorieën en redeneringen blijft er, voor wie de Heere God wil gehoorzamen, maar één opdracht overeind staan: "Vertel het ze, vertel de kinderen Zijn waarheid, zodat ze de God van Israël mogen kennen en liefhebben!"

'Vertel het ze', is een brochure die iedere kinderwerker zou moeten lezen!

In winkelmand € 6,95

Deel dit artikel met anderen

Sluiten