Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Rondom de dood

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De Joodse visie op leven en dood heeft geleid tot bijzondere gebruiken, ook bij ’t eind van dit aardse leven. Leven heeft altijd voorrang boven de dood. Als een leven echter niet meer te redden is, moet een mens ook waardig kunnen sterven. Verzachten van het lijden is een plicht. Euthanasie ten enen male verboden.
 • Rosj Hasjana

  Jodendom Tekst,
  Rosj Hasjana (letterlijk: hoofd van het jaar) is het Joodse nieuwjaarsfeest. Het valt op de eerste twee dagen van de Joodse maand tisjri.
 • Sabbat: Gods werk voltooid

  Feesten en offers Tekst, Anton van de Haar
  Wie aan de sabbat denkt, denkt onwillekeurig aan het Joodse volk. De sabbat is immers als teken tussen de HEERE en Zijn volk door de eeuwen onlosmakelijk met hen verbonden geweest (Exod. 31:13-18). Net zoals de Tempel met Jeruzalem verbonden is, zo is ook de sabbat met Israël verbonden. Maar meer nog dan met Israël is de sabbat met de Messias verbonden.
 • Schreef Mozes de Pentateuch?

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  De Bijbel heeft de eeuwen door voortdurend blootgestaan aan scherpe kritiek; bijvoorbeeld de gedachte dat de eerste vijf boeken van de Bijbel niet door Mozes, of zelfs niet in zijn tijd geschreven kunnen zijn.
 • Sefarad: thuisland van Sefardische Joden

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Annechiena van Veen-Vrolijk
 • Sichem en de belofte van Kanaän

  Oud Testament Tekst, Ruben Hadders
  Wie denkt aan een stad in het Beloofde Land denkt vaak in eerste instantie aan Jeruzalem. Maar wie door de Bijbelse geschiedenis reist, ontdekt dat er nog een andere stad is die van groot belang is voor het volk Israël en de belofte van Kanaän.
 • Simchat Tora (Vreugde der Wet)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Simchat Tora wordt vaak vertaald met ‘Vreugde der Wet’, hoewel het woord ‘Tora’ vooral ook de betekenis van onderwijzing heeft. Met dit feest wordt gevierd dat het Joodse volk de Tora heeft en leest.
 • Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

  Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan, wat overeenkomt met woensdagavond 15 mei. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.
 • Sjawoe'ot (Wekenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Sjavoeot, ook gespeld als: Shavuot of Sjawoe'ot, is het Joodse Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling.
 • Soekot (Loofhuttenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Het Loofhuttenfeest (Soekot) gedenkt allereerst de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (meervoud: soekot) (Leviticus 23:39-43).
 • Stijlfiguur metafoor

  Achtergronden | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  We horen het alom. We moeten de Schrift letterlijk lezen. God zegt wat Hij bedoelt en Hij bedoelt wat Hij zegt. We moeten niet gaan vergeestelijken. Het zijn allemaal uitspraken waar we voluit achter kunnen staan. Maar wel met een kleine kanttekening. Dit letterlijk nemen van de Heilige Schrift moet wel gebeuren overeenkomstig de regels der taal. We moeten niet doorslaan. De taal, ook de gewijde talen, het Hebreeuws voor het Oude Testament en het Grieks voor het Nieuwe, kent allerlei stijlfiguren en vormen van beeldspraak.
 • Syrië en de droom van een groot Arabië

  Achtergronden Tekst, Ruben Hadders
  Syrië is de laatste weken veelvuldig in het nieuws door de opstanden tegen het regime. Toch is het land relatief onbekend bij de meesten van ons. Wij doken in de geschiedenis van één van Israëls grootste vijanden.
 • Syrië in profetisch perspectief

  Profetisch Woord Tekst, Piet van der Lugt
  Al sinds een aantal jaren is Syrië bijna dagelijks in het nieuws. Helaas heeft dat te maken met oorlog en geweld. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn al meer dan 80.000 doden te betreuren en zijn grote aantallen Syriërs hun vaderland ontvlucht. Hoe moeten we de huidige situatie zien in het licht van de Bijbel en heeft ze ook een profetische duiding?
 • Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

  Christologie Audio, Ton Stier
 • Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)

  Jodendom Tekst,
  Tisja be-Av geldt als de zwaarste vastendag van het jaar. De naam duidt op de negende dag van de maand Av. Op die dag werd zowel de Eerste als de Tweede Tempel verwoest. (In respectievelijk 586 v. Chr. en in 70 na Chr.)
 • Tisja Be’Av

  Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Ieder jaar gedenkt de Joodse gemeenschap Tisja Be’Av, wat betekent: ‘de negende dag van de maand Av’. In de Joodse godsdienst is het een dag van vasten en diepe rouw.
 • Toe Bisjwat (Bomenfeest)

  Jodendom Tekst,
  Toe Bisjwat betekend letterlijk ‘de 15e Sjewat’ . Op deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot.
 • Toe Bisjwat, de les van de bomen

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen, wordt deze maand weer overal in Israël gevierd. De openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven. De natuur ontwaakt, de lente is begonnen.
 • Toe Bisjwat en gebed om regen

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Deze maand (20 januari) viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.
 • Uit Egypte geroepen

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  Hoe kunnen de woorden van Hosea 1:11: “Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen” volgens Mattheüs vervuld worden in de terugkeer van het gezinnetje van Jozef uit Egypte naar Israël? In deze studie gaat het om de wonderlijke eenheid tussen Israël en haar Messias.
Sluiten